2019-02-18

It-branschen törstar efter konsensus

Vad är på gång i den globala it-branschen? Jag bad Ateas globala hållbarhetschef Andreas Rydell och hållbarhetsspecialist Filip Engholm dela med sig av spaningar från den globala it-branschens hållbarhetsorganisation Responsible Business Alliance (RBA) årliga konferens. Den snabba sammanfattningen lyder: transparens och konsensus.

Camilla Cederquist
Camilla Cederquist
Project Manager Sustainability

På konferensen deltog Andreas och Filip i en panel om upphandling inom offentlig sektor. Med anledning av de ständigt ökande förväntningarna från offentliga aktörer ska RBA under våren 2019 skapa en arbetsgrupp om offentlig upphandling. Arbetsgruppen ska titta på hur kundkrav utvecklas, till exempel trenden att lägga till fler ILO-konventioner utanför de åtta konventioner som idag uppfattas som standard. Branschen vill förekomma genom att vara transparenta kring vad som är rimligt och i linje med RBA-koden. Filip tror att Atea Sustainability Focus kan ha drivit på här då initiativet är helt i linje med principerna bakom den första ASF-rapporten om transparens. Branschen har kunskapen och måste ta ansvar för att få ut informationen till kunderna.

– Norden får mycket uppmärksamhet generellt, och branschen följer med stort intresse vad som händer med kravställning i offentlig sektor, säger Andreas. Av den anledningen får Atea vara med i diskussioner som dessa.

Andreas spaning

Tydlighet med initiativ och fokus på att lösa utmaningar

Det är många spännande och bra initiativ som pågår, till exempel Responsible Minerals Intiative och Responsible Labor Initiative. Det blir tydligare fokus på de utmaningar som finns och bättre möjligheter för ett strukturerat arbete. Jag tror och hoppas bland annat på förbättrad spårbarhet när det gäller mineraler.

Arbetsmiljö och arbetstider

Vid en första anblick kan det se ut som att det inte händer så mycket inom dessa områden sett till antal avvikelser som påträffas vid revisioner. Man bör dock ha i åtanke att kraven successivt har höjts. Min uppfattning är att förbättringar sker hela tiden, både vad gäller arbetsvillkoren i fabrikerna och ramverket som används för revisionerna.

Branschen har kommit långt

It-branschen har kommit långt när det gäller strukturerat hållbarhetsarbete. Det faktum att man har gått ihop på ett sätt som vi (hittills) inte sett i andra branscher leder till konkreta förbättringar.

– Vi fick berätta mer om vad Atea gör och hur offentliga verksamheter i Norden ger fördelar i upphandling till leverantörer som möter hållbarhetskrav, säger Filip.

Vid konferensen samlas hållbarhetsteamen från samtliga tillverkare, till exempel chefer för fabrikerna.
– Det är ett helt unikt tillfälle att tillverkare, fabrikschefer och underleverantörer som vi normalt sett inte har mycket kontakt med. Vi får ingångar som kan leda till att det blir lättare att få till besök och revisioner, säger Andreas.

Konferensen kretsade mycket kring mineraler och schyssta villkor. Framöver tror Andreas att klimatfrågan kommer att växa i betydelse, även om det inte pratades så mycket om den denna gång.

Filips spaning

Vi behöver mer konsensus!

Konsensus var en röd tråd genom hela konferensen. Företag gör mer än de pratar om men det finns en motvilja att dela med sig då verkligheten är att allt inte är 100 procent schysst – något som inte alla intressenter alltid vet om. Ett exempel är leveranskedjan för kobolt – en metall som i viss utsträckning ses som en av de så kallad konfliktmineralerna. Eftersom det är ett relativt nytt fenomen har leveranskedjan ännu inte granskats, vilket innebär att det är i princip omöjligt att kontrollera efterlevnad av krav i dagsläget.

Om branschen kommer överens om definitioner av till exempel ansvarsfulla inköp kan det kommuniceras till kunder och då kan ingen smita undan. Då blir det också enklare för småskaliga gruvor (ASM:s) som kanske inte har råd med certifieringar och därför väljs bort eftersom det är tryggare att köpa från större aktörer.

Branschen vill också gärna se konsensus kring hållbarhetskrav från slutkunder. Det är svårt att driva förändring om alla ska ha sina egna krav.

– Om jag ska ge ett råd till it-köpare är det att ställa krav som ni kan följa upp, säger Filip.