2020-12-09

It-köpare, förenen eder!

När vi vill se förändring, till exempel en hållbar sådan, är det lätt att peka på vad andra behöver göra. Det är långt ifrån tillräckligt anser en grupp it-köpare som är engagerade i Atea Sustainability Focus. Vi kan inte bara ställa krav, vi måste påverka genom de val vi gör menar de – och bildade ASF Leadership for Change.

Camilla Cederquist
Camilla Cederquist
Project Manager Sustainability
Leadership for change - Atea Sustainability Focus

När jag skriver detta är det Black Friday, dagen (som blivit veckan) då konsumtionshysterin kapar sina sista bojor till förnuftet. Vad passar då bättre än att reflektera över vilket ansvar vi har som köpare? Eller kanske hellre vilka möjligheter, som ju är ett betydligt roligare perspektiv.

För ett år sedan hade vi vårt årliga möte i ASF Advisory Board. ASF = Atea Sustainability Focus, initiativet som mejslar fram nordiska it-köpares viktigaste hållbarhetsfrågor och kommunicerar dessa till den globala it-branschen. Medlemmarna i Advisory Board hade samlats för att än en gång ta fram rekommendationer till branschen i en särskild prioriterad fråga när diskussionen vände. I ett möte med Deb Albers, vice president i branschens egen hållbarhetsorganisation Responsible Business Alliance, utmanades köparna att följa upp sina rekommendationer i handling. Med andra ord: i slutändan välja de mest hållbara lösningarna genom att vikta hållbarhet högre i inköpsbesluten. Med andra ord: sluta att bara köpa på pris.


Annika Ramsköld, Vattenfall och Erik Nilsson, H&M under lanseringen av ASF Leadership for Change.

Köparnas makt är stor, och genom att ställa hållbarhetskrav tydliggör köparna för branschen vilken utveckling de vill se. Men om man i slutändan inte väljer den mest hållbara lösningen/tillverkaren så har man gått miste om den allra största maktfaktorn: marknaden. Det finns helt enkelt inget bättre sätt att driva hållbar utveckling än att skapa en marknad för den.

Under ASF Forum i mitten av november 2020 lanserades initiativet ASF Leadership for Change. Diskussionerna som inleddes för ett år sedan ledde fram till att 11 organisationer, som både är bland de största it-köparna och ledande när det gäller hållbarhet, arbetade fram ett manifest som beskriver hur de tillsammans kommer att ta ett större ansvar för hållbara it-inköp.

Hur vet man vad som är hållbart då? En mycket relevant fråga som också kommer att adresseras inom ramen för initiativet. Genom ständigt utbyte, bland annat i form av en Learning Academy, kommer medlemmarna att dela best practice med varandra för att hitta de metoder som ger effekt. Och när dessa börjar användas av fler, ja då börjar vi snacka verklig impact.

Fler ledare behövs och alla som vill ta tydligare ställning för hållbara it-inköp är välkomna att ställa sig bakom initiativet. Om ett år är det Black Friday igen …

ASF Leadership for Change
  • Bildades av 11 privata och offentliga organisationer, bland andra Vattenfall, H&M, SKL Kommentus och Ikea.
  • Bygger på ett manifest om att prioritera hållbarhet vid inköp av it och gynna aktörer som är i linje med 1,5-gradersmålet, verkar för en cirkulär ekonomi och respekterar mänskliga rättigheter.
  • Medlemmarna delar kunskap och erfarenheter kring hållbarhet vid inköp med varandra i syfte att identifiera best practices.
  • Dialog med branschen för att förankra och säkerställa effekt är centralt.
  • Alla som vill är välkomna att ställa sig bakom.