2023-02-06

Därför är det viktigt med individanpassade arbetsplatser

Genom att individanpassa arbetsplatser och ge medarbetarna rätt verktyg, som både uppfyller de tekniska kraven och som de själva vill använda, ökar säkerheten och produktiviteten samtidigt som klimatpåverkan kan reduceras.

individanpassade arbetsplatser

– Ska man vara en attraktiv arbetsgivare i dag måste man lyssna till medarbetarnas önskemål, säger Daniel Sundelin, Concept Manager på Atea.

En viktig aspekt när du utrustar en arbetsplats är vilken utrustning medarbetarna är vana vid sedan tidigare. Ska man till exempel införa läsplattor men medarbetarna saknar kunskap och erfarenhet av dem, är det viktigt att få med medarbetarna i förflyttningen till sådana för att få ut bäst effekt. 

– Man måste kunna erbjuda de verktyg och arbetssätt som medarbetarna känner sig komfortabla med att använda eftersom det påverkar deras välmående och i slutändan även deras möjligheter att utföra sitt jobb. Här kan vi hjälpa till så att medarbetarna får det stöd de behöver för nya arbetssätt och för att fylla digitala luckor, säger Daniel Sundelin.

Viktigt att lärare har rätt verktyg

En undersökning bland lärare visar att få av dem erbjuds smartphones av sin arbetsgivare. Istället tvingas de använda sin privata telefon i tjänsten, till exempel för att kommunicera med elever och föräldrar.

Om en privat telefon blir stulen eller tappas bort, eller läraren helt enkelt slutar på skolan, saknas möjlighet för arbetgivaren att kunna radera informationen på distans.

– Det kan finnas mycket känslig information i en lärares telefon som inte ska hamna i orätta händer, säger Daniel.

Som på alla arbetsplatser kan incidenter uppstå i en skola som kräver att personalen snabbt kan få information eller få tag på elever och föräldrar. Om arbetsgivaren inte erbjuder telefoner med smarta funktioner, kommer mycket tid att förloras på att ringa eller skicka sms utifrån privata telefonlistor. 

– I en sådan situation är det viktigt att ha rätt, anpassad och säker utrustning, säger han.

💡 Så kan lärare arbeta säkrare med tjänstemobiler

Läs mer om hur tjänstemobiler för lärare kan öka säkerhet och trygghet i skolan:
3 trygghetsfällor när lärare saknar tjänstemobil

Stöd vid upphandling 

För en organisation som ska köpa in IT-utrustning kan det vara lockande att välja det med lägst inköpspris. Men om man tittar på produkternas hela livscykel och väger in aspekter som återanvändning och återvinning, kanske valet blir ett annat.  

🌱 Hållbart och säkert återtag

Goitloop erbjuder en enkel, hållbar, säker och ekonomiskt fördelaktig livscykelhantering för din it-utrustning.

Läs mer om Goitloop här.

– Det största klimatavtrycket för till exempel en dator skapas vid produktionen, inte vid transport eller användande. Det mest avgörande vi som organisation kan bidra med är därför att ta hand om enheterna och ge dem ett så långt liv som möjligt. Digitala enheter kan raderas på information, rekonditioneras och användas igen. De har dessutom ett restvärde som påverkar den totala kostnaden.