Hoppa till huvudinnehåll

Vad har DIGG och Internetstiftelsen för uppdrag och hur arbetar organisationerna med AI? Hur ser det egentligen ut med AI-kompetensen i Sverige? Och hur ska vi hjälpas åt för att Sverige ska kunna skapa ett större mervärde med hjälp av AI, både nu och framöver? Vilka är nycklarna till att Sverige kan driva en ansvarsfull utveckling av AI framåt och också bygga starkt förtroende och förståelse hos allmänheten?

Välkommen!

Anthony Mc Carrick
Tony guidar dig genom resan!
Tony Mc Carrick, Strategisk rådgivare
Skicka e-post

Få access till detta webinar här

?
?
?

Talare

Jannike Tillå

Kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen

Anna Eriksson

Generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning

💡Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

💡Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

DIGG arbetar på uppdrag av regeringen, de samordnar och stödjer digitalisering inom offentlig förvaltning i syfte att göra den mer effektiv och ändamålsenlig. Deras vision är ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors framtida behov. För att uppnå den är digitalisering ett viktigt verktyg.