2023-06-13

Så här tyckte deltagarna om Robert Kegans pass

Robert Kegan lämnade utan tvekan avtryck hos sina åhörare på Atea Bootcamp. Det visade några snabba nedslag efter föreläsningen.

Robert Kegan: "Ditt företag går bara så långt som dina medarbetare gör"

Läs artikeln

För Ateas kultur- och marknadsdirektör, tillika Bootcamps moderator och eldsjäl, Magnus Sallbring bjöd Robert Kegans föreläsning egentligen inte på några stora överraskningar. Det var ju han själv som hade bokat in Harvardforskaren, som han har följt med stort intresse under många år. Ändå var det omöjligt att inte bli inspirerad.

– Det var häftigt att han inte bara föreläste, utan att han faktiskt genomförde en konkret workshop. Workshoppen kommer från hans bok ”Immunity to Change”, sade Magnus Sallbring och reflekterade vidare:

– Det är oerhört intressant att om du får beskedet att du måste ändra din livsstil för att inte dö, så är det bara en av sju som faktiskt gör det. Man tycker att det borde vara sju av sju, men det är det inte. Varför är det så? Jo, för att förändring är mycket svårt.

Trygghet är grunden till utveckling

Lisa Eklöf, HR-chef för Atea Sverige, tyckte att det var betydelsefullt att Robert Kegan framhöll trygghet som en grund till utveckling, att det är viktigt att ha stabil mark under fötterna för att våga ta de nödvändiga stegen utanför den egna bekvämlighetszonen.

Spontant fastnade hon också för att han framhävde vikten av självmedvetenhet, att man känner till sanningen om sig själv för att kunna utvecklas i den riktning man vill.

– Det imponerade på mig, just det här att man tar upp sådant som man vill uppnå och vad man behöver göra för att lyckas, sade hon och tillade att självledarskap är en viktig del i hennes eget ledarskap:

– För att leda andra behöver man först kunna leda och förstå sig själv.

Södra gillar Kegans tankar om förändring

Cristian Brolin, Södra Skogsägarnas Chief Digital Officer, var berörd av Robert Kegan som talare och hans sätt att nå ut till publiken. Han kände också att anförandet på många sätt blev ett kvitto på att hans organisation redan tänker rätt.

Södra Skogsägarna har sedan länge försökt agera på det sätt som Robert Kegan uppmanar till. Det är viktigt att inspirera och uppmuntra till förändring på arbetsplatsen – men också att ge stöttning för att ingjuta det mod som krävs för att ta nya steg. Det får heller inte vara så farligt om man inte lyckas första gången; man måste få nya chanser.

– För att kunna utvecklas måste man ha med sig en grundläggande trygghet. Man måste våga göra fel och misslyckas. Jag tror att det är väldigt viktigt att vara nyfiken. Man får inte sluta växa och utvecklas bara för att man är vuxen, sade Cristian Brolin med direkt hänvisning till Robert Kegans tal om ”grown ups”.

Svårare att erkänna dolda motiv och drivkrafter

Enligt Magnus Sallbring var den allmänna uppfattningen bland många av Bootcamps deltagare att de första delarna av Robert Kegans övning var ganska lätta. Det var inte så besvärligt att sätta upp mål och därefter identifiera vilka beteenden som motverkar dem. Däremot kändes det mycket knepigare att erkänna dolda motiv och drivkrafter.

– Då blev man ju nästan mörkrädd. Med det här verktyget blir man verkligen varse saker som man kanske inte alls är medveten om.

Möjligheten till utveckling är det som gör att människor väljer att stanna inom en organisation från år till år i stället för att söka sig vidare. Det är och förblir Magnus Sallbring övertygad om:

– En sak som Robert Kegan sa som var väldigt bra var: ”Ditt företag kommer bara att gå så långt som dina medarbetare gör”. Om vi inte orkar tänka hur vi ska hjälpa våra medarbetare att utvecklas är alla mål om utveckling bara en fåfäng strävan. Det enda det handlar om är att skapa en kultur som ständigt utvecklar människor.

**********************
Text: Johan Bentzel
Foto: John Resborn
**********************