2023-06-01

”Detta är den viktigaste Bootcampen någonsin”

Det spända världsläget gör att säkerheten är på allas läppar. Ämnet genomsyrade Atea Bootcamps första dag, där de många talarna också lyfte fram vikten av samverkan. Riv stuprören och bygg hängrännor i stället, uppmanade exempelvis före detta överbefälhavaren Sverker Göransson.

Det låg förväntan i luften, när cirka 700 personer från hela landet anlände till Hotel Tylösand i Halmstad på onsdagen. Framför dem låg tre späckade dagar, garanterade att ge både djupa insikter och befriande skratt. 

Sedan starten för 16 år sedan har Atea Bootcamp blivit den mest betydelsefulla mötesplatsen för Sveriges it-beslutsfattare. Det är ett forum för samtal, erfarenhetsutbyte och gemensamma initiativ som leder till verklig förändring. 

– De här dagarna har visat sig vara väldigt viktiga, för här kan vi vara öppna med varandra. Till höger och vänster om er sitter en kollega som brottas med frågor som är väldigt lika era egna. Det är en plattform där vi faktiskt förflyttar it-Sverige, sade moderatorn Magnus Sallbring, Ateas kultur- och marknadsdirektör, i sitt inledande välkomsttal. 

Mycket att göra i tuffa tider 

I de ljusa och vackra omgivningarna vid Hallandskusten är det svårt att ta in att mörka tider råder ute i världen. Men årets tema, ”Beredskap för framtiden”, är en påminnelse om de utmaningar som ligger framför oss: energikris, inflation, klimatförändringar och inte minst ett fullskaligt krig i Europa. 

Det är en tuff tid, men det betyder också att det finns mycket att uträtta. It spelar en avgörande roll för att stärka säkerheten i såväl företag och offentliga verksamheter som samhället i stort. 

– Det känns som om den tid vi lever i nu är den mest allvarliga under min livstid. Jag tror att detta är den viktigaste Bootcampen någonsin. Ta därför chansen att lyssna på vad som sägs, väg det utifrån ditt eget perspektiv och lär av varandra, uppmanade Magnus Sallbring. 

Linus Wallin, vd Atea Sverige

Säkerheten är en ledningsfråga 

Ateas vd Linus Wallin tog upp samma tråd och talade om ”tillsammanskraften”, styrkan i att gemensamt ta sig an svåra utmaningar. Årets Voister CIO Analytics-rapport visar att säkerheten är den fråga som Sveriges it-beslutsfattare ser som sin största utmaning och högst prioriterade fråga. 

Men är säkerhet egentligen en it-fråga? frågade Linus Wallin retoriskt innan han själv gav svaret: Nej, framför allt är det en ledningsfråga. En stor del av hans egen vardag kretsar kring säkerhet, och så ser det ut nästan överallt. Det betyder att medvetenheten finns på högsta nivå. Ta vara på det, var budskapet till it-beslutsfattarna. 

– Hur använder ni den här uppmärksamheten proaktivt och ser till att göra något riktigt bra av det? Nu har ni ju öronen. Ledningsgrupperna, vd:arna, CFO:erna, de förstår det här, för om det händer någonting riskerar hela verksamheten att smälla. 

Ciscos Sverigechef Per Samuelsson

Beredskap är en lagsport 

Även företrädarna för årets eventpartner Cisco valde att lyfta säkerheten, och deras grundbudskap kändes igen från föregående talare: beredskap inför framtiden är en lagsport.  

En studie som Cisco har låtit göra bland 6 000 beslutsfattare inom cybersäkerhetsområdet visar att mognadsgraden i säkerhetsfrågan är låg bland Europas organisationer. 

– Globalt sett anses 15 procent vara mogna på området. Tittar vi på Europa är det bara nio procent. Och 82 procent av de tillfrågade tror att de kommer att bli utsatta för betydande intrång, som kommer att få stor påverkan på deras verksamhet under de kommande två åren. Här har vi ett jättejobb att göra tillsammans, sade Ciscos Sverigechef Per Samuelsson. 

Kristin Lindmark och Sara Myrén, CIO respektive Head of Digital Workplace på Telenor Sverige

Övning ger färdighet

Säkerhetsfrågan fortsatte att dominera även under resten av dagen. Kristin Lindmark och Sara Myrén, CIO respektive Head of Digital Workplace på Telenor Sverige, blandade egna insikter med snabba undersökningar i realtid bland åhörarna, som bland annat fick svara på hur stor kännedom kring cybersäkerhet som generellt sett finns i deras organisationer. 

Telenor presenterade också en checklista med sex punkter för ett framgångsrikt säkerhetsarbete (se faktaruta). 

– Genom att utgå från de här punkterna tror vi att man bygger en stark försvarslinje, oavsett typ av verksamhet och bolagets storlek, sade Kristin Lindmark. 

Regelbundna övningar var något som hon och kollegan talade sig särskilt varma för. Genom att simulera attacker och lära sig hantera dem blir det också lättare att agera rätt vid ett riktigt angrepp. Tyvärr är det inte tillräckligt många som tar sig den tiden, enligt en aktuell undersökning från Telenor. 

– Bland små företag övar tre av tio och bland lite större företag, med upp till 249 anställda, övar fem av tio. Detta är siffror som vi hoppas få upp, med tanke på läget i världen, sade Kristin Lindmark. 

Telenors checklista för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. 
  1. Teknik: De rätta tekniska förutsättningarna är avgörande, men se också till att det är lätt att göra rätt för användarna.
  2. Samarbete: Erfarenhetsutbyte kan ske både mellan olika avdelningar inom den egna organisationen och med externa aktörer. På så sätt kan du se bortom den egna horisonten och förstå vilka lösningar som behövs.
  3. Säkerhetskultur: Genom olika åtgärder, exempelvis återkommande utbildningsdagar, kan din organisation bygga en stark säkerhetskultur där alla medarbetare är medvetna om de risker som finns och också tar ansvar för att undvika dem.
  4. Mångfald: Om människor med olika bakgrund, kön och erfarenheter sammanförs täcker din organisation in fler perspektiv och blir därmed också bättre på att identifiera risker.
  5. Ödmjukhet: Att medge att din organisation kan ha sårbarheter gör det lättare att upptäcka och åtgärda dem. Ett sätt att identifiera risker är att be så kallade etiska hackare att hitta dem. Det kan bidra till att verkliga attacker avvärjs.
  6. Övning: Det är bra att regelbundet simulera incidenter och lära sig hantera dem. Då blir din organisation bättre rustad att möta verkliga attacker.

Sverker Göransson, Sveriges överbefälhavare 2009–2015

Samhällsförsvar är vägen framåt 

Sverker Göransson, Sveriges överbefälhavare 2009–2015, bjöd på en initierad inblick i Vladimir Putins föreställningsvärld och Rysslands krigsföring. Han framhöll att Sverige inte bara måste ha ett starkt militärt försvar, utan också ett robust civilt försvar. 

– Vi är kända för stuprörsmetoder. Det duger inte nu. Det militära försvaret är värdelöst utan det civila. Därför behöver vi gemensamt bygga ett svenskt samhällsförsvar. Det är enda chansen att hantera nuvarande och framtida hot och utmaningar. Vi måste sträcka ut händerna till varandra och börja överbrygga de fackområden vi sitter i, det vill säga skapa hängrännor, så att vi hjälps åt. 

Linus Wallin och Magnus Sallbring, Atea

Glöm inte hållbarhetsarbetet 

Säkerheten var inte det enda ämnet dagens talare återkom till gång på gång. Många betonade också vikten av ett fortsatt aktivt hållbarhetsarbete. Risken är stor att frågan hamnar i skymundan i det rådande världsläget. Men som Ciscos Nordeuropachef Niklas Andersson uttryckte det: Om vi inte tar hand om miljön har vi snart ingen framtid att försvara. 

Klimatförändringarna skapar dessutom konflikter i världen, som utnyttjas av diverse mörka krafter, poängterade Sverker Göransson, som drog en direkt parallell mellan insatser för miljön och ett aktivt säkerhetsarbete. 

Magnus Sallbring och Linus Wallin påminde om 100 %-klubben, som har bildats för att utmana och stötta organisationer till en mer cirkulär användning av it-produkter. På onsdagsförmiddagen strålade 40 av medlemmarna samman för att bland annat diskutera vad som händer med hållbarhetsarbetet framöver. Hur ser man till att hålla i och ut även i kristider? 

Linus Wallin avslutade sitt anförande i kongresshallen med att uppmana fler att gå med i klubben, samtidigt som han skickade med en tankeställare till alla åhörare: 

– Vi här inne måste verkligen anstränga oss för att ta ansvar, för hållbarhet är väl ingenting som vi bara håller på med i goda tider? Ateas hållbarhetschef Chiara Selvetti brukar säga att it står för två procent av världens utsläpp, men kan lösa de andra 98 procenten. Det är en rätt härlig inställning att inta. 

******************

Text: Johan Bentzel
Foto: John Resborn

******************

Dagens…

…insikt: Studier från Cisco visar att 98 procent av alla möten framöver kommer att ha minst en virtuell deltagare. Det påverkar hur möten planeras och genomförs och är ytterligare en utmaning för landets it-beslutsfattare att ta sig an. 

…finurlighet: Telenors representanter, som båda var kvinnor, talade om mångfald i säkerhetsarbetet och vikten av att sammanföra människor av olika kön, bakgrund och erfarenheter. Då undslapp sig Kristin Lindmark, CIO, kommentaren: ”Det kan inte bara vara vita medelålders kvinnor som jobbar med frågan.” Och möttes av skratt och applåder. 

…oväntade vitsare: Före detta överbefälhavaren Sverker Göransson, som rev ner skratt med sina två vitsar om Putin. De hade inte fallit i god jord i Kreml. 

…soundtrack: E-type, som också underhöll i egen hög person på kvällen.