2024-05-23

”Det här är det viktigaste Bootcamp vi någonsin har haft”

Över 700 personer deltar i den kanske viktigaste Atea Bootcamp någonsin. Med krig runt knuten, ökande hotbild och allt fler cyberattacker står säkerheten i centrum. Sverige ligger efter, men med gemensamma krafter går det att hitta de rätta lösningarna.

Ateas vd Linus Wallin tar avstamp i den årliga och rykande färska rapporten Voister CIO Analytics.

Det lugna havet precis utanför kongresshallen och den uppsluppna stämningen på Hotel Tylösand i Halmstad gör det svårt att tro att årets Atea Bootcamp äger rum i det mest ansträngda geopolitiska läget sedan andra världskriget. Men ett mörker vilar över evenemanget, ett mörker som dessa tre dagar förhoppningsvis kan hjälpa till att skingra. 

”Resiliens och innovation – nycklar i utmanande tider” är temat för denna 17:e upplaga av Bootcamp, som har det största antalet besökare sedan efter pandemin. 

Om det någon gång har varit viktigt att sänka garden, umgås och lära av varandra är det nu, betonar Ateas kultur- och marknadsdirektör Magnus Sallbring: 

– Det här är det viktigaste Bootcamp vi någonsin har haft. Det kan vara så att andra underskattar oss. But make no mistake, vi är redo att anta utmaningen och ta ansvaret som åligger oss.

Paneldebatt med Patrik Törnberg, Tiohundra, Therese Strandberg, Umeå Universitet och Paresh Dodia, Åklagarmyndigheten ledd av Maria Ehrin, Innovationsansvarig, Atea.

Ensam är inte stark 

Ateas vd Linus Wallin tar avstamp i den årliga och rykande färska rapporten Voister CIO Analytics, som i år samlar erfarenheter från över tusen it-beslutsfattare i Sverige och norra Europa. 

Den visar att Sverige ligger efter i säkerhetsarbetet jämfört med våra nordiska grannar. En tuff men viktig insikt. Dessutom är det bråttom att göra något åt det. 

Linus Wallin har gott hopp om att trenden kan vändas. Nyckelordet är mod. Mod att testa ny kompetens och nya perspektiv samt att våga samarbeta. 

– En sak är säker: ensam har aldrig varit stark. Men jag upplever att ni i väldigt stor utsträckning arbetar på egen hand.

Per Samuelsson och Lothar Renner från Cisco, Sverige-vd respektive cybersäkerhetschef i EMEA.

Ett enormt gemensamt ansvar 

Per Samuelsson och Lothar Renner från Cisco, Sverige-vd respektive cybersäkerhetschef i EMEA, fortsätter på samma spår och hänvisar till rapporten Cisco Cybersecurity Readiness Index. 

Den är baserad på svar från mer än 8 000 affärschefer och säkerhetsansvariga världen runt. Över hälften av dem har haft en incident det senaste året och hela 80 procent tror att det är troligt med en störande incident inom ett eller två år. 

– Jag tror inte någon av oss har varit förberedd på hur säkerhet i dess vidaste bemärkelse skulle påverka oss alla i vår vardag. Vi som är här i dag har ett enormt gemensamt ansvar att digitalisera säkert, säger Per Samuelsson.

Linus Wallin, vd på Atea: 5 goda råd för ett effektivt säkerhetsarbete
  1. Ställ krav på och inkludera ledningen: De som är ytterst ansvariga kan inte stå bredvid, utan måste vara involverade samt insatta i vad som sker och vad som behöver göras.
  2. Attrahera ny kompetens: Alla organisationer slåss om samma seniora säkerhetsexperter. Börja bygg kompetensen inifrån genom att rekrytera unga talanger som kan växa till de experter som behövs både nu och i framtiden.
  3. Omfamna förändring: Du behöver ha ett öppet sinne och vara mottaglig för nya perspektiv.
  4. Investera tid i träning: Träna på att bemöta möjliga scenarier eller incidenter som kan drabba din verksamhet. Ingen blir bra på något utan att öva.
  5. Bejaka och använd AI: Det går inte att komma undan AI. Det är ingen fluga. Potentialen är enorm, så ta reda på hur teknikutvecklingen kan gynna din verksamhet och ditt säkerhetsarbete.

Niclas Lamberg, it-direktör på Trafikverket.

Nyckelroll för infrastrukturen 

Efter det första passet vimlar besökarna ut för fika och gående möten. Samtalsämnet för dagen är: Hur avser ni att öva inför it-attacker? Det ger en mängd svar, som visar att initiativförmågan är god. 

Efter ett par breakoutpass kliver Trafikverkets it-direktör Niclas Lamberg upp på scenen.  

Med ett dygnet runt-ansvar för Sveriges infrastruktur på land, till sjöss och i luften spelar myndigheten en nyckelroll både för svenskarnas förmåga att förflytta sig till vardags och landets behov i kris- eller krigstid. 

Verksamheten är komplex, understryker Niclas Lamberg, som medger att det behövs mer automation för att myndigheten ska klara sitt uppdrag i framtiden. 

– Säkerheten genomsyrar allt vi gör. Men vi kan inte bygga allt med optimal säkerhet, för då kommer det inte att vara tillräckligt användarvänligt. Det kommer att kosta enorma pengar och ta alldeles för lång tid. Däremot måste vi göra det på ett kontrollerat sätt och hitta balansen mellan vilka risker vi kan ta och vilka vi inte kan ta.

Anders Fogh Rasmussen, F.d. generalsekreterare för NATO

Demokratier måste samarbeta mer 

Dagens sista talare Anders Fogh Rasmussen blir helt tagen av Bootcamps patenterade rock’n’roll-välkomnande, men när jublet lagt sig lägger sig också allvaret. 

Den förre detta generalsekreteraren för Nato målar en ganska mörk bild av världen, där han ser en tydlig uppdelning mellan demokratier och autokratier som Ryssland och Kina. 

Att det går att skapa fred och säkerhet genom ekonomiska band till diktaturer är en illusion. Många stater har redan fått känna på de negativa sidorna av detta och det borde finnas en ”ekonomisk” artikel 5, där en ekonomisk attack på en demokrati är en attack på alla, tycker Anders Fogh Rasmussen. 

– Med andra ord måste vi demokratier hjälpa varandra, handla mer, investera mer och ha ett utbyte av teknologi. På så sätt kan vi stå enade mot ekonomisk mobbning från länder som Kina, som annars kommer att fortsätta använda sin ekonomiska styrka för att splittra och utnyttja den demokratiska världen. 

Efter denna, med Magnus Sallbrings ord, fiberrika avrundning på dag ett släpps deltagarna ut på AW med lekar och samarbetsövningar. Några timmar senare, när mörkret sänker sig till tonerna av Jill Johnson, känns det paradoxalt inte så nattsvart längre. Så länge det finns vilja, finns det hopp.

Jill Johnsson


*********************
Text: Johan Bentzel
Foto: John Resborn