2023-05-04

Ciscos Sverigechef: ”Ensam är inte stark när hoten ökar"

Vilken strategi är bäst för att skydda sig mot de kommande årens statssponsrade attacker, ransomware-kupper, phishing-bedrägerier, dataintrång och andra hot? Enligt Ciscos Sverigechef Per Samuelsson, som ska föreläsa på Atea Bootcamp i Tylösand, är samarbete helt avgörande.

Ciscos Sverigechef: ”Ensam är inte stark när hoten ökar”

– Säker digitalisering är så komplext idag att det kräver många olika styrkor. Man behöver se säkerhetsarbetet som en lagsport, säger Per Samuelsson. 

Tillsammans med sin chef, Niklas Andersson, chef för Cisco i Norden, föreläser han på temat ”Beredskap för framtiden är en lagsport” på Atea Bootcamps första dag, den 31 maj. 

– Inom cybersäkerhetsområdet kan vi bara skydda oss mot det vi kan se. Ensam är inte stark när hoten ökar i vår nya, hybrida verklighet. Då gäller det att ta hjälp av de spelare som har absolut bäst insyn i den globala hotbilden. Bara då har man en chans att se de potentiella riskerna i sin egen infrastruktur, säger Per. 

Exempel på kunder där affärsnyttan skapats tillsammans 

Det här är Per

Namn: Per Samuelsson 
Gör: Sverigechef på Cisco 
Bor: Stockholm 
Ålder: 48 

Senaste it-inköp: ”Ett par noice cancelling-hörlurar från Bang & Olufsen och Cisco”

Främsta it-styrka: ”Att kunna se affärsnyttor som möjliggörs”

Största it-svaghet: ”Frustration när saker inte funkar” 

Tidigaste it-minne: ”Amiga 500. Jag spelade en del.” 

Smartaste it-lösning: ”Jag gör mycket av mitt jobb i telefonen. Det är smart, för det är så lättillgängligt. Man kan jobba varifrån som helst, när som helst.” 

Genom att betrakta säkerhetsarbetet som en lagsport, där man använder sina respektive styrkor, går det att försvara sig mot de onda krafterna. 

–Det är otroligt viktigt att man på kund- och partnersidan kommer samman som team, skapar en gemensam målbild och identifierar vilka värden man vill uppnå tillsammans. 

– Vi kommer att ge exempel på kunder som har genererat affärsnytta och affärsvärde genom att bygga rätt plattform som möjliggör säker digitalisering. Genom just samverkan har man fått ett betydligt bättre skydd än tidigare. 

Även Cisco själva strävar efter att se på sin egen utveckling som en lagsport. 

– Vi har en väldigt stark kultur av att nyttja varandras styrkor. Hela tiden försöker vi jobba på det sättet, och att tänja på gränserna med våra kunder och partners så att det blir en lagsport på riktigt. 

”Våga erkänna att ni inte kan vara bäst på allt” 

Per ger en stark rekommendation till alla verksamheter som fortfarande gör det mesta av säkerhetsarbetet på egen hand, att ändra den strategin innan det är för sent: 

– Våga erkänna att ni inte kan vara bäst på allt. Ta hjälp av dem som har komplettande kompetenser, säger han. 

Själv kommer Per till årets Bootcamp med höga förväntningar: 

– Det är en inspirerande mötesplats som ger alla möjligheter att lära och utmana varandra så att vi tillsammans kan bli bättre. Det brukar Atea Bootcamp  vara bra på, så våra förväntningar är som vanligt höga. 

Hur deltagarna reagerar på hans och Niklas föreläsning? Så här tror Per att den kommer att tas emot: 

– Jag hoppas att de ska bli inspirerade att tänka holistiskt, och att deltagarna vågar öka hastigheten på sin egen digitaliseringsresa och ta den hjälp och det stöd de behöver för att lyckas.