Vi skapar it-branschens bästa mötesplatser

Genom att mötas kan vi dela erfarenheter, öka vår kunskap och ha roligt tillsammans.

Webinar on demand

Ta del av våra webinar on demand - när det passar dig!

AI - ur ett nationellt perspektiv

I detta webinar kommer Anna Eriksson, Generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), och Jannike Tillå, Kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen, vägleda oss ur ett nationellt AI-perspektiv.

Fastighetssnabben realiserar nytta med generativ AI

Under det gångna året har nästan alla funderat på hur de ska använda sig av generativ AI. Ändå är det väldigt få organisationer som lyckats ta någon lösning till produktion. Fastighetssnabben har lyckats trotsa den trenden genom att ta steget från pilot till produktion.

Uppgradera din verksamhet med AI

Att uppgradera verksamheten med AI går inte längre att vänta med. Men, var sätter man spaden i marken? Hur skapas riktig verksamhetsnytta? I det här passet som genomfördes på årets IT-arena reder vi ut en del av frågetecknen.

AI kompetens och strategi - Sollentuna kommun berättar

AI-kompetens ligger högt upp på agendan för många organisationer i Sverige och i världen och vi behöver tillsammans öka kunskapen kring AI.

Generativ AI i offentlig sektor

I detta webinar på 45 minuter delar vi med oss av de bästa idéerna från vårt AI-hackaton och berättar om det pågående arbetet med att bygga skalbara lösningar inom fältet generativ AI.

Så kan AI skapa värde med verksamhetens data

Under en effektiv halvtimme får du veta hur kan man nyttja existerande privata datacenter för att på ett säkert sätt bygga AI-plattformar utan att exponera datan till molnet?

Webinarserie med fokus på säkerhet i de publika molnen

Få tillgång till tre inspelade webinar om säkerhet i de publika molnen som du kan titta på när det passar dig. Är det publika molnet säkrare än on-prem, cybersäkerhet i Microsoft 365 och i Microsoft Azure.

Varmt välkommen till ett webinar om Windows 11

När, varför, hur och erfarenheter från verkligheten!  

Delade mobila enheter för frontlinjearbetare - säkrare och mer effektivt

I dagens snabbt föränderliga arbetsmiljö spelar frontlinjearbetare en central roll för att säkerställa operationell effektivitet och kundnöjdhet. Vi visar hur ni kan använda delade, mobila enheter som möjliggörare för medarbetaren.

Cybersecurity Assessment – en oberoende bedömning av era säkerhetsförmågor!

Under effektiva 30 minuter får du höra om ramverket som ger dig kontroll över cybersäkerheten på alla nivåer i din it-miljö.

NIS2-dagen

Ta del av Ateas analys, rådgivande erbjudande och hur Ateas partners kan hjälpa er organisation att efterleva NIS2-kraven över tid.