Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till ett högaktuellt seminarium med fokus på den nya NIS2-lagstiftningen, sårbarhetstester (Pentest) och Identity Access Management (IAM). Du kommer få en djupare förståelse för hur dessa komponenter samverkar för att säkerställa din organisations säkerhet och efterlevnad.

Hålltider

12:30 - 13:00 Registrering med mingel
13:00 - 16:00 Dagens agenda med innehåll nedan

Vi ser fram emot din medverkan!

Dagens agenda/innehåll

💡Introduktion till NIS2

Vi går igenom de viktigaste förändringarna och kraven som påverkar din organisation, inklusive:

  • Utvidgade krav på rapportering av incidenter
  • Striktare regler för leverantörshantering
  • Förhöjda säkerhetsåtgärder för skydd av nätverks- och informationssystem

🔒Effektiva och hotbildsanpassade penetrationstester

Penetrationstestning (pentest) är en nyckelkomponent för att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister. Vi diskuterar vikten av att utforma en teststrategi som baseras på sannolika och realistiska angreppsscenarion, för att säkerställa att testerna är relevanta och effektiva. Vår live-demonstration kommer att visa:

  • Hur man planerar och utformar hotbildsanpassade penetrationstester
  • Exempel på vanliga angreppsscenarion och deras potentiella påverkan
  • Demonstration av ett angrepp

🔒IAM - nyckeln till säkrare åtkomst

IAM är en central komponent för att skydda din organisation mot obehörig åtkomst. Vi diskuterar hur du kan implementera robusta IAM-lösningar för att:

  • Säkerställa att endast auktoriserade användare har tillgång till kritiska resurser
  • Förebygga insiderhot och säkerhetsöverträdelser
  • Uppfylla NIS2-kraven genom spårbarhet och starka autentiseringsmetoder

🗣️Frågestund med fika, mingel och nätverkande

Öppen frågestund där du kan ställa specifika frågor till våra experter, följt av en nätverksdel där du kan utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Tid för event
12/9 2024, 12:30 - 16:00
Sista anmälningsdag
10/9 2024
Målgrupp
För dig som är beslutsfattare och vill NIS2-säkra din verksamhet
Adress
Ateas kontor, Krokslätts Fabriker 14, Mölndal Visa på karta
Kostnad
Kostnadsfritt event

Har du frågor om seminariet?

Kontakta Pär Åberg

E-post: par.aberg@atea.se