Hoppa till huvudinnehåll

Erfarenhetsutbyte DNP – Hur går det för de andra kommunerna?

2023 - Hur ligger förberedelserna till? Välkommen till en digital träff där vi tar del av olika huvudmäns planer, frågeställningar och tips kring införandet av digitala nationella prov. Först ut är Karlstad kommun.

Skol-Sverige digitaliseras i rask takt. Genom den nationella digitaliseringsstrategin erbjuds möjligheter att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och kunskapsutveckling.

Införandet av de digitala nationella proven i grund- och gymnasieskola är en del i detta och 2024 är startskottet. Detta ställer krav på tekniska förutsättningar, överföring av användaruppgifter och utveckling av digital kompetens på flera nivåer. Varje huvudman har ett stort ansvar att pedagoger och elever är trygga då införandet sker och att det faktiskt fungerar. 

Tid för event
5/4 2023, 08:30 - 09:15
Sista anmälningsdag
4/4 2023
Målgrupp
Skolledare och ledare från IT-avdelningar i kommuner och fristående skolor
Var
Online
Kostnad
Kostnadsfritt

💡 Karlstad kommuns väg mot digitala nationella prov

Karlstad kommun är först ut och berättar om sitt arbete. De inleder mötet för att sedan ta emot feedback och bjuda in till egna reflektioner.

Talare:

  • Anders Lenz, IT-strateg, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
  • Monica Eriksson, Verksamhetsutvecklare digitalisering, Barn- och ungdomsförvaltningen
  • Christian Borgert, IT-strateg, Barn- och ungdomsförvaltningen

Kontakta mig om du har frågor

Lisa Kilestad
Specialistsäljare
lisa.kilestad@atea.se