Hoppa till huvudinnehåll
Comvius | Skolans samlade elevbild | Plattformen syftar till att minimera dokumentationskraven genom att bidra till den typen av arbetsåtgärder som har krävts i t.ex de senaste huvudöverenskommelserna mellan arbetsmarknadens parter för läkarkåren.

Hur fungerar plattformen

I Comvius samlas många av skolans processer för att kunna få en samlad elevbild som bidrar till att ta adekvata och väl underbyggda beslut. Comvius är ett system framtaget av Atea i samarbete med Ådalsskolan/Kramfors kommun. Plattformen byggs genom moduler och erbjuder huvudmannen fullständigt ägande och villkorslös tillgång till datan. Inga externa leverantörer behöver godkänna eller tillfrågas när huvudmannen vill komma åt sin data i olika integrationer eller möjliggöra användning av datat i olika sammanställningar, utan huvudman bestämmer själv hur datat nyttjas.

Målgrupp

Kommuner och skolor som vill ha ett modulärt uppbyggt system där det är möjligt att vara delaktig och påverka utvecklingen av systemet.

Om ingen av de befintliga modulerna tillgodoser behoven, finns möjligheten att anpassa sitt system genom att bygga en modul (alla moduler och funktioner finns tillgängliga för alla som använder systemet oberoende av vilken aktör som utvecklat och finansierat det)

Huvudman som vill ha fullt ägandeskap av sitt data för att nyttja det mot statistik, analys eller andra tjänster.

Nytta

 • Digital nytta för lärare och elever​
 • Nolltolerans mot dubbelarbete​
 • Byggt av Atea tillsammans med offentlig sektor som ägare​
 • Alla som använder Comvius är delaktiga i vad som ska förbättras och utvecklas​
 • Kopplad till skollagen, juridiskt hållbar och ger full äganderätt av data

Lärare och elever

Moduler och funktioner

Grundmodul

Grundmodul

 • Ärenderapportering​
 • All dokumentation och data på ett och samma ställe​
 • Gemensam dokumentation​
 • Behörighetsbaserat​
 • Minskad administrativ börda​
 • Förbättrad psykosocial arbetsmiljö
Frånvaroutredning

Frånvaroutredning

 • Stöttar personal i främjandet av skolnärvaro​
 • Huvudman kan ta del av underlaget enligt lagkrav​
 • Förebygger skolfrånvaro​
 • Omtankessamtal​
 • Kartläggning​
 • Frånvaroutredning
Elevhälsa – EHT

Elevhälsa – EHT

 • Säkrare process för elevhälsa med inblandad personal​
 • Samlad dokumentation​
 • Koppling mellan uppgiftslämnare och övriga inblandade​
 • Elevhälsa kan administrera ”EHT-möten”​
 • All personal kan skapa remisser för eleverna som elevhälsan följer upp
Samtyck

Samtyck

 • Snabbare signeringsprocess​
 • Färre administrativa sysslor för lärare och administration​
 • Signering sker digitalt
Likabehandling

Likabehandling

 • Dokumentation och utredning kopplat till likabehandling och incidentrapportering​
 • Stärker förebyggande arbete till minskat antal incidenter​
 • Huvudman kan ta del av underlaget enligt lagkrav​
 • Ökad juridisk trygghet
 • Incidenter enligt lagkrav (AJ, OJ, NEJ)
Analys och integration

Analys

 • Rapporter för uppföljning av huvudmannens data​
 • Power BI

Integration

API:er för att integrera mot andra system. Comvius har bl.a. stöd för SS12000

Moduler under utveckling

Mobilapplikation

 • iOS/Android​
 • En appför kommuninvånare​
 • Information​
 • Evenemang​
 • Undersökningar​
 • Koppling mot Comviusför elev och vårdnadshavare​
 • Skolaktiviteter​
 • Information från skolan​
 • Med mera…​

Stöd för att integrera mot andra digitala tjänster

 • Beslutsstödssytem
 • Digital kurator
 • Nya API:er utvecklas

 

 

Moduler

Kontakta mig vid frågor

Johan Wendin
Förvaltningsledare Comvius