2022-05-02

Många tappar bort sig i open source-funktioner - när de borde drömma stort istället

SPECIALISTSPANING | Det är enklare än någonsin att hitta och installera open source-baserade applikationer och funktioner till era verksamhetssystem. Men trots att förutsättningarna för innovation är fantastiska i den snabbt växande open source-världen, drabbas många verksamheter av "shiny objects syndrom" och duttar med nya funktioner i stället för att ta stora, transformativa kliv framåt.

Spaningen i ett nötskal

Med molnet och den snabba utvecklingen av open source-lösningar kan de flesta verksamheter erbjuda mycket mer värde och nytta för sina kunder, medborgare och anställda. Med hjälp av containrar och delade ramverk kan it-utvecklare snabbt få nya mikrotjänster på banan och sjösätta olika applikationer – och dessutom använda data från egna system på innovativa sätt. Världen som öppnas upp påminner om att ge ett barn tillgång till 5000 legobitar istället för att överlämna en leksaksbil. En helt ny värld öppnar sig.

Open source har lett till en explosion av applikationer till verksamhetssystemen. I många verksamheter sätts legoklossar ihop med stor entusiasm, ofta av enskilda medarbetare som är finurliga och ser möjligheter att införa nya finesser och tjänster. Men det stannar ofta vid upptäckarglädjen som uppstår av det faktum att olika legobitar kan sättas ihop. Ungefär som när barnet placerar tre hoptryckta legobitar på sitt dockhus och stolt säger "Titta, en skorsten!" Med andra ord, snabbt som ögat kan man få ut ny funktionalitet med hjälp av tekniken, men man inser ännu inte den riktigt stora potentialen där man tar ett steg tillbaka och tänker efter: ”Vad VILL vi bygga? Vad skulle vara fantastiskt för verksamheten och dess användare om vi byggde?" Fler behöver tänka fritt. Drömma. Inte bara klumpa ihop klossar. 

SPANARE

Urban Järved är erbjudandeansvarig inom affärsområdet Hybrid platforms på Atea och möter ständigt verksamheter som vill komma igång med Cloud Native och open source-lösningar, eller accelerera den utvecklingen. 

Följ honom på Linkedin här

Det ni kommer att upptäcka

Det som bromsar många verksamheters utveckling är att man är fast i begränsande tankemönster. Man har investerat så mycket tid, engagemang och pengar i nuvarande strukturer; it-system, rutiner, arbetssätt och så vidare. Då är det lätt att open source-tjänsterna mest blir ett sätt att lägga till eller modifiera tjänster ovanpå den befintliga miljön. Det krävs ett aktivt beslut att faktiskt se med nya ögon på hur man kan använda de nya möjligheterna att möta behoven och skapa betydelsefull innovation. Det som sker med open source är som när bankomaterna kom på 80-talet när vi plötsligt inte längre behövde ställa oss i kö på banken för att ta ut kontanter. Idag behövs kontanter inte ens. Vi har brutit oss fria från ”gå till banken för att ta ut pengar”-låsningen.

”Open source handlar om att inte gå efter tekniken eller rutinen, tänk istället nytt och sikta på nytta.”

Open source sprutar ur sig legobitar och mikrotjänster som förändrar förutsättningarna på samma sätt som bankomaten, betalkorten och bankID gjorde. Idag behöver ni utgå ifrån att allt går att lösa teknisk (även om det inte alltid är fullt så enkelt), och drömma fritt. Ni behöver utmana gamla "sanningar" i hur behoven i er verksamhet, i er bransch, ska mötas. När ni börjar med att drömma, i stället för att utgå från havet av finesser i open source-världen, kommer de verkligt meningsfulla genombrotten. Då skapar ni tydliga idéer om vad som skulle göra skillnad på riktigt.  

Pådrivande faktorer

Intresset för source-baserade lösningar får extra energi av den oro som finns i många verksamheter just nu över var data förvaras, vem som äger och har tillgång till den, samt behovet av nationell suveränitet. Det finns idag open source-lösningar som kan ersätta applikationer som ifrågasätts ur ett GDPR-perspektiv. Genom att använda open source-utvecklade ramverk och containrar kan man säkerställa att information och data stannar kvar i datacenter i Sverige, Norge, Finland eller Baltikum. Dessutom kan data enkelt flyttas mellan olika plattformar och apparna modifieras efter era behov.  Samtidigt går allt fler open source baserade -lösningar att köpa in på samma sätt som traditionella produkter, med support, uppdateringsavtal och så vidare. De största enterprise-bolagen klarar sig relativt bra utan dessa stöd, medan många mellanstora verksamheter och offentlig sektor väljer att ta hjälp av aktörer som Atea för att känna sig trygga i att lösningarna kommer att fungera och samspela med de befintliga it-systemen. 

Värt att reflektera över

Tidigare har vi varit låsta vid vad en applikation gör eller inte gör. Nu kan vi låta behoven styra nästan helt och hållet. Hur borde denna förändring påverka hur ni utvecklar verksamheten och möter uttalade och outtalade behov från kunder, medborgare och medarbetare? Det är datat, informationen som är det nya guldet, inte applikationen i sig. 

Vilka lagar och regler och policys behöver ni förhålla er till – och hur påverkar dessa hur ni bör skapa lösningar framöver? 

Vilken typ av partner behöver ni för att maximera nyttodelen och ge stöttning när det gäller lagar och regler, och som dessutom har teknisk kompetens att hjälpa er att komma från start till mål?