Hoppa till huvudinnehåll
När Göteborgs universitet skulle bygga sin nya webb gick de gick från traditionell serverdrift till containerdrift. Med Red Hat OpenShift har tiden från utveckling till sjösättning av applikationer kortats betydligt.
Göteborgs universitet
Göteborg

Till en början innebar det inga utmaningar för utvecklarna på Göteborgs universitet som skulle bygga den nya webben att arbeta i traditionell servermiljö. Varje gång en ny applikation skulle testas satte medarbetarna på it manuellt upp nya testmiljöer med separata IP-adresser och brandväggar. Det var när projektet gick in i en mer aktiv fas som utmaningarna började.

- Utvecklarna behövde fler utvecklingsmiljöer där de kunde testa nya applikationer. Det var väldigt tidskrävande och rörigt att sätta upp dessa miljöer i vanliga servrar, säger Magnus Norling som är it-infrastrukturspecialist på Göteborgs universitet.

OpenShift förändrade arbetssättet

För att överbrygga problemet gjordes tester i containerplattformen OpenShift. Denna plattform består av små virtuella enheter som är fristående från andra applikationer, vilket gör att det går väldigt snabbt att utveckla programvara i dem. Det är också lätt att flytta och skala upp applikationer och funktioner med hjälp av containrar vilket gör dem perfekta när många applikationer ska utvecklas på samma gång.

- Med hjälp av OpenShift kan utvecklarna idag få ut applikationer snabbare och mer kostnadseffektivt. Att jobba med OpenShift innebär helt klart ett förändrat arbetssätt och attityd mot utveckling, vilket är väldigt kul.
- Våra utvecklare är väldigt nöjda med detta sätt att jobba, säger Magnus Norling.

Vilken blir den stora skillnaden med att jobba i OpenShift?

- Medarbetarna på operations behöver inte kopplas in varje gång en ny applikation ska testas istället kan utvecklarna själva enkelt sätta upp sina miljöer. Detta gör att hela processen från utveckling till sjösättning går mycket fortare och sker automatisk. Det är också betydligt lättare att lägga till fler användare och projekt.

Idag har vi en bättre kostnadskontroll eftersom debitering sker efter hur mycket resurser som förbrukats, säger Magnus Norling.

Vad har du för tips till andra som är nyfikna på att testa OpenShift?

- Vi körde först på testversionen. Det tycker jag fungerade bra för att greppa vad detta är. OpenShift är relativt lätt att komma in i men det är ett nytt sätt att jobba på jämfört med traditionella servrar. Det är ett tankeskifte som måste göras.

Passar det för alla organisationer?

- Det tror jag, men störst vinst tror jag det finns i organisationer med mycket utveckling och många olika produktionsmiljöer som exempelvis på webbplatser med många e-tjänster. Med OpenShift blir det lättare att sätta upp lastbalanserare, och kontrollera deployment.

Jonas Emilsson
Lead Architect Hybrid Platforms
Jonas Emilsson

Crash course - OpenShift

Vad är OpenShift?

Det är ett Kubernetesbaserat ramverk för containers och cloud native-utveckling. Det underlättar för agil kodutveckling, vilket innebär att det blir lättare att uppdatera, hantera, och avveckla koder utan att det blir stor påverkan för resten av verksamheten.

Vilka är fördelarna med OpenShift?

Det underlättar det sätt på vilket utvecklare kan distribuera, uppdatera och sprida applikationer till verksamheten.

Vad tillför OpenShift för värde till organisationen?

Det ökar förändringstakten i företaget eftersom utveckling och förbättringar av appar går så mycket snabbare. Utvecklare och operations jobbar tillsammans utan att störa varandra. OpenShift är ett exempel på tillämpad Dev ops.

Vad finns det för ROI?

Det blir lägre supportkostnader vilket gör att it-verksamheten kan fokusera mer på att utveckla verksamheten vilket i förlängningen gör organisationen mer konkurrenskraftig.