2022-03-10

Digitala lösningar för vård och omsorg på distans

Många av våra kunder från kommuner och verksamheter funderar just på digitala lösningar för att effektivisera och använda resurserna där de behövs mest.

Mari-Louise Ekelund
Verksamhetsutvecklare

Vi vet alla att vi blir allt äldre och den demografiska tillväxten är inte tillräckligt hög, därmed behöver vi hitta komplement till den traditionella vård och omsorg som vi bedriver idag. Ett sådant komplement är just digitala lösningar på distans. När vi pratar om detta nya arbetssätt säger vi också hemmonitorering eller distansmonitorering.

Nu är verkligheten den att det redan finns många andra system ute i verksamheterna och för att få full effekt av lösningar för vård på distans, så behöver vi integrera dem med redan befintliga system.

Ökad trygghet och självständighet för våra sköra och äldre

Insatser med digitala lösningar har visat positiva effekter för brukare genom ökad självständighet och trygghet bland annat genom de videosamtal och chattfunktioner som ingår.

En annan positiv effekt är såklart att vi också kan nyttja de personella resurserna mer effektivt genom att vissa insatser kan bli helt digitala. Det möjliggör att man kan planera annorlunda och att man sparar tid genom att kunna minskar körsträckorna, vilket är en stor del av hemtjänstpersonalens tid framför allt i landsbygds kommuner.

Webinar 18 mars kl 08:30-09:30

Missa inte vårt webinar kring digitala insatser på distans där vi kommer prata om utmaningar, ekonomiska effekter av införandet av denna typ av lösningar samt vilken verksamhetsnytta för brukare och medarbetare dessa lösningar ger.

Information och anmälan om detta webinar hittar du här.