2022-03-23

Verksamhetens plusmeny - fokus ledarskap

Dagens meny bjuder på ledarskap som får verksamheten att frodas så att det vattnas i munnen. Smaka på att utveckla verksamheten genom en kryddmix av ledarskap. Verksamhetsutvecklaren agerar som ”chef” i det stora sammanhanget, som påverkar i det lilla, där medarbetarnas smakupplevelser verkligen kan göra skillnad.

Eva Videlans
Verksamhetsutvecklare

Ledarskapet är en accelerator och är frikopplat från budget och ”command and control”. Verksamhetsutvecklarens ”mindset” är att leda utvecklingen genom värdeskapande, effekter och nyttor i det organisatoriska systemet utifrån både kund- och medarbetarperspektivet. Ledarskapet kräver ständigt lärande och ”management by walking around”.

Extra allt

Verksamhetens plusmeny
  • Förändringsledning
  • Effektstyrning
  • Ledarskap
  • Agila metoder

Ledarskapets extra allt kan uttryckas som ”Leadership for Success”. En ledare förmedlar riktningen med bolagets vision och strategier. Riktningen får fart när vision och mål tolkas och transformeras i de olika hierarkiska organisatoriska nivåerna. Tolkningen och transformationen genomförs av de medarbetare som berörs på respektive nivå för att få ”kraften i backen” (internt Atea-uttryck 😉).

”Leadership for Success” utförs med förmågor som transformativt ledarskap, tjänande ledarskap och självledarskap. Som ”Chef” för verksamhetens Plusmeny bygger verksamhetsutvecklaren på Enterprise nivå förtroendefulla relationer. Som ”Chef” lyssnar du av och känner in situationen, behoven och lockar fram medarbetares, teams och ledningsgruppers ”unlocked potential”.

”Leadership for Success” handlar även om att skapa förutsättning, röja hinder och blåsa in luftbubblor i verksamhetens kultur och arbetssätt. Luften ger utrymme för innovation, verksamhetsförflyttning, verksamhetsförädling, kunskapsdelning, reflektion och återhämtning.

”Plate up”

Transformativt ledarskap kokar ner till att smitta av sig positiv energi som får människor att trivas, växa, må bra, vara intresserade och känna att de bidrar, att de gör skillnad. Det handlar om att vara en förebild, uppmuntra till nytänkande och kreativitet som stimulerar proaktivt arbete. Det skapar ömsesidig respekt och samsynen faller på plats när alla drar åt samma håll. Alltså handlar det om intellektuell stimulans med att lösgöra potential och frisläppa den kollektiva intelligensen. En transformativ ledare förstår sina medarbetares drivkrafter och dukar upp för hälsosamt företagande.

Topping

Det kryddstarka tjänande ledarskapet med ödmjukhet och empati finns också med på tallriksmodellen. Robert Greenleaf har utvecklat ledarfilosofin ”servant leadership” som baseras på att utveckla relationer. Lyssna före du pratar, lyssna utan att värdera och lyft fram individer som förtjänar respekt och erkännande för sina personliga och sina professionella prestationer, genom förstärkande konstruktiv återkoppling.
Kulturen speglas av ledarens förmåga till omvårdnad och transparens. Glädje och engagemang doftar underbart när arbetsmiljön upplevs som empatisk, omsorgsfull och trygg.

Med ett holistiskt förhållningssätt och genom att axla ett ansvarstagande ambassadörskap skapas nya öppningar för företagets arbete inom hållbarhet, miljö och frågor som rör samhällsperspektivet.

Kulinarisk upplevelse

Doftande självledarskap är en sensationell smakupplevelse. I vår hybrida värld blir självledarskapet alltmer viktigt. Chefer och ledare har en medvetenhet kring utmaningen och arbetar förmodligen aktivt med att skapa en hållbar livssituation. Självledarskapet som fenomen ökar företagets konkurrens- och attraktionskraft samt individers, teams och ledningsgruppers prestationsförmåga.
Självledarskapet drivs av din egen drömbild. Visionen som inspirerar, gläder och stärker dig och din situation. Drömbilden som ger dig kraft att hantera stress, hinder och orosmoln.

Tre ingredienser för självledarskap;

✔️ Självinsikt – kännedom om egna styrkor, svagheter och beteenden
✔️ Självkänsla – hur du tänker och känner kring hur värdefull du är
✔️ Självförtroende – vad hjärnan och hjärtat säger hur du lyckas prestera

För att jobba vidare i självledarskapet för person- och grupputveckling kan det vara matnyttigt att jobba med personlighetsprofiler.

DISC är verktyg för självutvärdering av beteenden baserade på 1928 DISC:s emotionella och beteendemässiga teori av psykologen William Moulton Marston. DISC-teorin beskriver personlighet genom fyra centrala drag. https://youtu.be/FPluLATa5YQ

  1. Dominance: användning av övertygelse att övervinna motstånd i omgivningen
  2. Inducement: användning av charm för att hantera hinder
  3. Submission: varmt och frivilligt accepterande av behovet av att uppfylla en begäran
  4. Compliance: anpassning genom rädsla till en överlägsen kraft

Doggy bag

✔️ Ångkokt ledarskap – smaka mer på det organisatoriska systemet
✔️ Bubbelvatten – för in mer luft i arbetssättet
✔️ Kryddmix – tillämpa olika ledarskapsfilosofier som acceleratorer

Smaklig Spis!