2020-10-20

Så klart man tackar ja till att prata inför Sveriges innovationsråd

När regeringens innovationsråd arrangerade sitt möte om digitalisering i västernorrland, fick jag chans att vara med. Självklart tackade jag ja till en sån chans. I mötet hade man samlat ihop representanter från västernorrland som skulle bidra med att berätta vad som händer och vad som behövs inom bland annat digitalisering.

Sandra Persson

I mitt inlägg kommer jag återge en del av det jag lyfte under mötet och min spaning kring det som de andra representanterna pratade om.

Samarbete mellan privata och offentliga aktörer bidrar till samhällsnytta

På Atea har vi en del i organisationen som fokuserar på satsningsområden, systemutveckling och devops. Här har vi under en tid utvecklat skolsystemet Comvius på uppdrag av Kramfors kommun. Min roll är som produktägare för systemet som handlar om att planera och säkerställa budget, vidareutveckling och förvaltning av systemet. Comvius är utvecklat för skolan och möter behoven av att ha kopplingar till skollagen och lokal huvudmannapolicy.

Inom skolverksamheten har personalen krav på att följa lagar och riktlinjer som inte alltid deras digitala system kan stötta dem i. När personalen inte känner att de kan vara trygga i deras arbetsprocesser med hjälp av de digitala hjälpmedlen kan det upplevas som en juridisk börda.

Med Comvius är målet att hjälpa personalen så att de får en bättre psykosocial arbetsmiljö och känner sig trygga i att hantera elevdokumentation.

Idag har vi ett återförsäljaravtal tillsammans med Kramfors kommun som gör det möjligt att fler skolor ska kunna dra nytta av Comvius som skolsystem. Det som gör vårt samarbete unikt och innovativt är att det är Kramfors kommun som äger systemet.

Comvius bidrar till de här möjligheterna för offentlig sektor:

  • Fullt ägandeskap av sitt data för att nyttja det mot statistik, analys eller andra tjänster.
  • Utveckling av nya moduler i Comvius är leverantörsoberoende.
  • Finansiering av systemet går till att förbättra systemet och vidareutveckla det.
  • Alla moduler och funktioner finns tillgängliga för alla som använder systemet, oberoende vilken aktör som har utvecklat och finansierat det.

Sammantaget stärker det offentlig sektor och gör det lika möjligt för en liten som en stor kommun att använda Comvius.

Vad kan regeringen göra för att bidra till innovation som ger samhällsnytta?

Med det här samarbetet framförde jag en förfrågan till regeringen om att de behöver arbeta mer för att möjliggöra innovativa samarbeten mellan privata aktörer och offentlig verksamhet. Jag tror att om sådan samverkan kan bli enklare och tydligare kan det leda till ett mer effektivt sätt att skapa samhällsnytta genom digitalisering.

Sudda ut gränserna som försvårar samarbeten mellan offentlig verksamhet och privata aktörer

Under mötet lyfte andra behovet av just samarbete för att främja digitalisering för offentlig verksamhet. Behovet av samarbete mellan offentliga verksamheter var tydlig men likaväl att främja samarbete mellan universitet, offentliga och privata aktörer. Upplevelsen nu är att stuprör mellan dessa parter försvårar samarbeten och som behöver suddas ut förslagsvis via gemensamma digitala plattformar. Lika viktigt är det att synliggöra samarbeten, exempelvis som vårt exempel i Kramfors kommun, för att ge förslag på hur branscher och sektorer kan mötas.