2019-11-04

Flytta fokus - personalnöjdhet en ödesfråga för framtidens äldreomsorg

Sveriges välfärd står inför stora utmaningar! Många frågar sig hur framtiden ser ut, kommer vi klara av att ta hand om de som behöver omsorg? Är vi tillräckligt många som skall utföra detta? Vi behöver ändra perspektiven, ändra arbetssätt. Flytta fokus.

Ulrika Juhlin
Ulrika Juhlin
Erbjudandeansvarig

Nu kommer jag sticka ut hakan och för en liten stund flytta fokus från brukaren till personalen. Jag ska förklara hur jag tänker.

Min övertygelse är att de flesta av oss som valt omvårdande yrken vill hjälpa människor, självklart tycker säker någon nu. Ja, men ges personalen möjlighet att få göra just det i det dagliga arbetet? Har detta blivit floskler som man får höra i skolan när man utbildar sig till ett yrke inom vård och omsorg?

Det finns många rapporter och strategier om framtidens vård och omsorg som makthavare på olika nivåer beställer och refererar till. Fokus verkar främst ligga på att patient/brukarnöjdheten ska vara hög. Jag vill nu påminna om att jag skulle sticka ut hakan. Självklart ska vi ha nöjda kunder i regioner och kommuner! Men om personalen inte får en dräglig arbetsmiljö så når vi inte dit hur mycket vi än utreder och försöker. Det kan vi väl vara överens om? Förutsättningarna måste finnas med god arbetsmiljö, vettiga hjälpmedel och avlastning. Överens?

Vem ska då arbeta i framtidens äldreomsorg och hur?

Den största enskilda frågan för äldreomsorgen är kompetensförsörjningen.

”Äldreomsorgens kvalitet är en återkommande fråga i den politiska debatten, däremot uppmärksammas inte personalens arbetssituation i samma utsträckning. Personalförsörjningen i äldreomsorgen har under lång tid varit problematisk.”

— Szebehely, Stranz & Strandell, 2017
Institutionen för socialt arbete, SU

Inom omvårdande yrken är kvalitet ofta kopplat till de som jobbar i verksamheten. Frågor som kontinuitet och kompetens har nämnts som kvalitetshöjande. Dessutom ökar det tryggheten hos brukarna, man vet vem som kommer och vad denne kan. Således är det viktigt att attrahera kompetent personal som sedan vill stanna i yrket.

Kvalitet, kompetens och kontinuitet. Detta är ödesfrågor för framtidens äldreomsorg.

Vi måste alltså börja från rätt håll; med personalen. När vi säkerställt att personalen har en hanterbar arbetsmiljö då kommer det andra automatiskt. Resultatet blir det samma, nöjda patienter/brukare OCH personal. Ge personalen förutsättningar att göra ett bra jobb, förutsättningar som ger mer tid till sina kunder. För att vård och omsorg ska kunna attrahera ny personal till verksamheten är det här ett måste.

Ateas område Äldreomsorg vill hjälpa verksamheten i den digitala transformeringen och vara den strategiska rådgivaren till kommun och region. Vi tror att förnyade arbetssätt frigör tid, tid som personalen kan lägga på kunden. Tillsammans förbättrar vi framtiden för våra äldre!

Framtidens äldreomsorg

Med vår utveckling av erbjudandet mot äldreomsorg menar vi lösningar för hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden. Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi med hjälp av våra verksamhetskonsulter kan analysera era behov och spegla dessa mot funktionslösningar.

Läs mer om vårt erbjudande inom äldreomsorgen