2020-09-22

Kontinuitetsplanering - nödvändigt ont eller dold resurs?

I dessa tider av krismedvetande så är kontinuitetsplanering uppe på agendan igen. Det finns få områden inom både publika och privata verksamheter som är så förknippat med dåligt samvete som kontinuitetsplanering eller BCM Business Continuity Management.

Pojke och man spelar fotboll i solsken

Det är ofta omgärdat av kommentarer som  "Vi har inte hunnit med det ännu, men det står på vår att göra-lista" eller "Vi har tvingats prioritera ned detta pga. tidsbrist".  

Kontinuitetsplanering ger er, inte bara en möjlighet att rädda liv, egendom och verksamhet i händelse av en kris, den ger er också förutsättningar att välja rätt väg för den digitaliseringsresa som jag är helt övertygad om att ni redan påbörjat! 

State of the Nation 

Jag har i snart två decennier följt MSBs årliga "State of the Nation" rapportering kring hur det står till med krisberedskapen i riket i år (min egen parafrasering av detta). Ungefär samma konklusioner rörande hur stor andel som genomför kontinuitetsplanering brukar vara den återkommande läsningen. Väldigt få inom den offentliga sektorn har uppdaterade kontinuitetsplaner och ännu färre har övat dessa i närtid. När jag tar del av undersökningar inom samma ämne gjorda mot näringslivet så är det i stort sett samma läsning. Låga siffror runt 5–7% för de som har uppdaterade planer och änne färre som övat.  

Med vad beror det på, att i stort sett samtliga utfrågade menar att detta är ett viktigt område, men nästan ingen har prioriterat detta? Är det samma paradox som får oss att engagerat skriva artiklar om hur viktigt det är för folkhälsan att barn och ungdomar börjar röra på sig mer, samtidigt som vi aktivt monterar ned ämnet idrott i skolan för vi inte får in det i schemat?  

Alla vet att det är viktigt men ingen prioriterar det  

Jag tror det ligger mer på planet att upplevt och förstått värde driver till handling medan abstrakta påbud och förslag, snarare har en passiviserande effekt på våra prioriteringar. Det är alltså för abstrakt att tänka, 

"ökar vi bara antalet idrottstimmar i skolan så leder det till att eleverna blir piggare och friskare, vilket leder till att de kommer att klara skolan bättre och få bättre betyg vilket leder till att fler kommer att komma in på gymnasieutbildningar"

Du kan säkert skriva under på min tes, ändå så prioriteras detta ned till förmån för kunskapen om pythagoras sats. Detta är alltså en mer konkret investering i eleven eftersom det går att mäta i närtid genom kunskapsprov. Om man inte har ett längre perspektiv än slutet på terminen så passar helt enkelt inte en investering som idrott in i schemat, då det är svårt att mäta effekterna på kort sikt i form av bättre betyg.

Dolda resurser 

Ett bra genomfört kontinuitetsarbete ger er troligtvis den bästa kunskapen om vad som är viktigt att skydda både på kort och lång sikt. Det ger er dessutom ett bra underlag för era IT-investeringar i form av en tydlig kravbild som är baserad på verkliga hot och risker mot era verksamhetskritiska processer. Därtill kommer det som är så betydelsefullt i all planering och allt strategiarbete, självinsikt. En viktig pusselbit som ofta ligger slarvigt slängd i en powerpoint presentation som dragits för styrelsen under rubriken "Inget stoppar oss nu!"  

Om du står på toppen av en backe, är det bra om du vet hur bra skidåkare du är innan du väljer nedfart.  

Vill du fortsätta samtalet om vilka möjligheter som döljer sig i ämnet BCM? Hör av dig till mig, jag vill gärna samtala kring ämnet.

Roberto Söderhäll, Strategisk rådgivare, Direct: +46 31 794 50 05roberto.soderhall@atea.se