2023-03-20

Hoppas på det bästa men var förberedd på det värsta!

Enligt Radars rapport, Lägesbild av Cyberhoten i Sverige*, ser vi en ökad oro hos svenska verksamheter för just organiserad brottslighet. Detta samtidigt som antalet it-angrepp i Sverige fördubblats under det senaste året vilket visar på att oron är befogad.

Vi ska inte vara naiva inför vilken katastrofal påverkan ett oförberett scenario såsom kapning av data skulle kunna ha på vår verksamhet.

Där finns exempel där it-avdelningen låtit verksamheten ställa kravet på vad som ska vara ett fullgott skydd. Problemet med det är att verksamheten inte alltid känner till konsekvenserna av de olika scenario som kan uppstå och på det sättet hota deras data. I detta fall ställde verksamheten ett krav på antal versioner av backup som skulle tas men förbisåg skydd mot ransomware vilket kunde kryptera alla verksamhetens backuper. 

Var förberedd på alla scenarios

Vill man känna sig trygg är ett bra sätt att förbereda sig för hur man ska agera när olyckan är framme! När man ställs inför ett antal fiktiva scenarios får man en bra provtryckning på hur väl rustad man är samt vilka delar som behöver ses över. 

Vi på Atea hjälper våra kunder med kontinuitetsplanering. Det innebär att man förbereder sig för olika typer av scenarion och hur man ska agera när olyckan är framme. Det hjälper även till för att synliggöra de svagheter man har så att man kan stärka de svaga länkarna. En kontinuitetsplan tillsammans med riskbedömning och tjänster för dataskydd visar verksamheten att man har ett sunt förhållningssätt till de potentiella faror som ska uppstå. 

Man kanske inte slipper regnet för att man har med ett paraply, men det är inte så dumt att ha när det väl kommer. 

Läs mer om kontinuitetsplanering

Daniel Klöfverskjöld
Fråga mig om kontinuitetsplanering
Daniel Klöfverskjöld, Concept Manager
Skicka e-post