2022-12-01

Hållbar utveckling - vi kan ju inte fortsätta som förut…

I min förra bloggpost (*1) lyfte jag fram fyra samhällsutmaningar: vår åldrande befolkning, den hållbara utvecklingen, förväntningar från våra medborgare samt den snabba tekniska utvecklingen. Dessa utmaningar hänger ihop och kan i korrekt kontext förstärka varandra. I den här bloggposten ska jag fokusera på i huvudsak två av dessa utmaningar, den hållbar utvecklingen och den snabba tekniska utvecklingen.

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Hur vi kan hitta synergier i dessa fält för att främja en hållbar omställning. Alla tekniska lösningar i alla kontexter främjar inte så klart den hållbara omställningen. Inget kan vi ta för givet, inga enkla svar finns men med ett holistiskt förhållningssätt, vetenskaplig grund och hållbarhet i främsta rummet kan vi gemensamt hitta vägar framåt.

Vi kan ju inte fortsätta som förut….

Hållbar utveckling

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”(*2)

Hållbarhet kan i sin tur beskrivas utifrån tre olika perspektiv. Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet  och ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet kan beskrivas som en grundförutsättning för både sociala och ekonomisk hållbarhet. Vi står onekligen både som individer, organisationer och samhällen inför stora utmaningar där vi behöver minska vårt ekologiska fotavtryck. Onekligen handlar utmaningarna framöver om beteendeförändring både som enskild person men även som organisation och nation. Frågan vi måste ställa oss är ”What do we want the world to look like?” och sedan agera i den riktning som kommer att främja det.

Den snabba tekniska utvecklingen

Jag nämner några områden.

Artificiell Intelligens - (*3) AI genomsyrar vår vardag och samhället idag, allt från att hjälpa oss att sortera våra mejl till att föreslå filmer, att kunna konversera med en voicebot till att analysera och predicera data eller ger förutsättningar för självkörande fordon.

Sakernas Internet - IoT (*4) (Internet of things) börjar också få ett stort genomslag både på individnivå som i det uppkopplade hemmet ( smarta hem ) eller i samhället, som det uppkopplade samhället. Framöver lär 5G genomslag vara en katalysator för en uppsjö av nya uppkopplade enheter som kommer skapa ännu mer data som vi kommer att behöva analysera med hjälp av AI.

Data - enligt World Economic Forum WeF (*5) så har 90 % av dagens data skapats under de senaste två åren.  Data har en potential att hjälpa oss möta de samhällsutmaningar vi står inför Tänk framöver på all den potential det finns att dra nytta av alla den här datan – en guldgruva mitt framför ögonen på oss - framtiden är det data drivna beslutet

Bildkälla: World Economic Forum 

Hållbar utveckling och teknik

Teknik och teknikutvecklingen kommer onekligen att spela en viktig roll i hur vi kan ställa om. Det är inte två skilda transformationer utan vi behöver se helheten för att våra insatser ska öka takten på omställningen. Darja Isaksson general direktören på Vinnova skriver

”För att klara klimatmålen behövs innovation och omställning på systemnivå och i stor skala. Ett säkert och robust energisystem kräver till exempel innovationer baserade på AI för att hantera en ökad komplexitet.” (*6)

Som alltid i en omställning är det viktigt med ett kritiskt förhållningsätt och att ge förutsättningar för olika perspektiv för att kunna hitta vägar som leder oss framåt.

Några områden och exempel där organisationer i Sverige och världen tar vara på teknikens möjligheter för att verka för en mer hållbar omställning. Flera av dessa områden om inte alla är så klart skalbara över hela Sverige och världen…

IoT Behovstömning (*7) - Uppkopplade behållare för att mäta fyllnadsgrad och därmed ge förutsättningar för behövstömning.  Såsom papperskorgar, textilbehållare, slambehållare osv. Ger förutsättningar för en mer hållbar lösning, mindre antal körningar, renare samhällen och ger underlag för data drivna beslut.

Ruttoptimering (*8) - AI används för att analysera befintlig data för att ruttoptimera fordon och därmed ge bättre förutsättningar för en mer hållbar lösning, bland annat genom att minska antal körningar.

Hemleverans med drönare (*9) - Koncept som används i andra delar av världen, på gång i Sverige. Ger bättre förutsättningar för en mer hållbar lösning bland annat genom att minska antal körningar.

Blockkedja (*10) säkra ursprung - Säkra matens ursprung med blockkedja och därmed säkerställa att alla krav på omsorg för miljö, djur och arbetsförhållanden verkligen uppfylls.

Realtidsdata (*11) - Ger medborgare förutsättningar att ta hållbara beslut såsom realtidsdata och historisk data på återvinningscentraler.

Hållbarhet som kvalitetsstämpel (*12) - Hållbarhet måste vara en del av ekvationen, hållbarhetsfrågor genomsyrar samtliga erbjudanden på ett genomgripande sätt.
Ovan är endast några exempel på hur vi kan göra saker på ett annat sätt med hjälp av tekniken i hållbarhetens tjänst. 

Att fundera på tills vi ses igen…

👉 Hur jobbar du och din organisation med att nyttja möjliga synergier mellan hållbar utveckling och teknik?
👉 Vilka andra möjliga områden ser du framöver för att starka den hållbara utvecklingen med hjälp av tekniken?
👉 Hur skalar vi upp för att öka takten i omställningen?

Slutord

Mitt slutord blir ett budskap från boken ”Klimatet och det nya världsordningen” Boken är skriven av tio olika författare som ger sina olika perspektiv, dessa tillsammans bidrar till en större helhet.

”Vi lever i en tid av parallella transformationer- den digitala och den hållbara. Dessa paradigmskiften samverkar och växeldrar, och om vi håller tungan rätt i mun kan tekniska innovation katalysera den gröna omställningen” – Aurore Belfrage

Jag kommer att resonera och reflektera i dessa frågor även framöver så håll utkik, stay tuned! Jag tror att vi kan göra varandra bättre och göra skillnad tillsammans.