2020-06-23

De fyra största drivkrafterna för att lämna över driften av din it-miljö

Jag får ofta frågan om vilka drivkrafter som ligger bakom att kunder i större utsträckning än tidigare väljer att ge oss förtroendet att ansvara för deras miljö, säkerställa driften och så klart då även utveckla den. Svaret är mångfacetterat men det jag upplever är att dom största drivers är digitalisering, säkerhet, public cloud och ekonomi.

Peter Kocsis
Peter Kocsis
Executive Vice President Atea Managed Services
En man står med armar i kors och bakom ett antal personer som jobbar

It-avdelningen har en ännu viktigare roll nu

  1. Digitalisering – it-avdelningen får återigen en viktig roll för verksamheten förutom att säkerställa den dagliga driften, som ofta glöms bort när man pratar om verksamhetskritiska funktioner. It-avdelningen kan bli möjliggöraren när verksamheten behöver ”digitalisera” på olika sätt. Allt fler väljer då att ge oss och andra aktörer ansvaret för att hålla den dagliga driften igång och säkerställa maximal upptid, så att it-avdelningen istället kan stötta verksamheten att digitalisera.
  2. Säkerhet – området är stort och komplext. Här är det viktigt att kunna särskilja och fokusera på olika ansvarsområden. När du väljer att outsourca hela eller delar av er miljö så kan du tydligt avgränsa ansvarsområdet. Som partner till många kunder har vi fått erfarenheten och förmågan att på djupet ha processer och kunskap, som kan vara svår för alla att både skaffa och upprätthålla själva.
  3. Public Cloud – ger oss fördelar i att dela investeringar och verktyg som gör att vi kan bli effektivare och även dra nytta av möjligheter i ett digital ekosystem, på ett sätt som tidigare har varit svårt. Men det skapar även utmaningar då ny kunskap behövs för hur du skall managera lösningarna och säkerställa kostnadsnivå, och inte minst säkerhet. Den kompetensen ”köper du dig fri ifrån" om du väljer att låta en extern part hantera er miljö.
  4. Ekonomi – i en snabbrörlig tid så är flexibilitet en viktig ekonomisk parameter. Verksamheter växer eller minskar, man förvärvar nya bolag eller säljer av. Att du endast behöver betala för det du nyttjar ger så klart stora fördelar. Även den snabba teknikutvecklingen kräver kontinuerlig kompetensutveckling och stora säkerhetsinvesteringar. Det slipper du hantera när en extern partner har ansvaret för driften av er it-miljö.

Drift, outsourcing, Managed Services?

Kärt barn har många namn. Det finns en förvirring i branschen kring ordet drift, sourcing, Managed Services m.m. I stort sätt samma sak men vi som individer kan ha olika värderingar av begreppen. Vi på Atea använder Managed Service som samlingsnamn när vi tar ansvar för hela eller delar av våra kunders miljöer.