2022-11-01

Förstår vi vår samtid?

Har vi koll på vår samtid och vet vi hur vi ska förbereda oss för framtiden? Vi behöver framöver förhålla oss till många olika samhällsförändringar som påverkar varandra, inom den privata och offentliga sektorn samt för individen. Med "vi" menar jag både individer och organisationer i dagens samhälle.

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Några samhällsförändringar

Befolkningsförändringar (*1) - åldersgruppen 80+ väntas öka med 47 % fram till 2031Den hållbara omställningen (*2) - hela samhällssystem måste ställa omFörväntningar från våra medborgare (*3) - ökade krav på relevant serviceDen snabba tekniska utvecklingen (*4) - påverkar hur vi lär, kommunicerar, gör affärer, interagerar, organiserar och leder. Att Sverige beräknas sakna 70 000 inom Techsektorn (*5) 2024 är en av effekterna. 

Bildkälla SKR

Faktorerna hänger ihop

Dessa faktorer hänger ihop och kan växelvis förstärka varandra. Vi behöver ta ett helhetsperspektiv och öka vår förmåga att arbeta, tänka och leda för att ge förutsättningar för en hållbar och relevant framtid. Teknik och teknikutvecklingen kommer onekligen att spela en viktig roll i hur vi kan ställa om, både när det gäller hållbarheten och vår förmåga att leverera en mer relevant service.

Likaså behöver både den privata och offentliga sektorn bli bättre på att rekrytera men kanske ännu viktigare, att lyckas behålla sina medarbetare, och på så sätt bli en attraktivare och mer relevant arbetsgivare.

Människor, ledarskap, beteende och processer kommer dock vara de avgörande frågorna, det är vi människor som behöver göra de kloka analyserna av vår samtid och ge förutsättningar för att skapa den framtid vi vill ha.

Blicka framåt

Hur ska vi agera framöver så att alla våra insatser inom de olika fälten förstärker varandra och på så sätt ökar vår leveransförmåga, och därmed skapar ett större och mer relevant mervärde både nu och framöver?

Jag tänker att det här inlägget väcker säkerligen fler frågor än svar, men ibland är det viktigt att stanna upp för att få en överblick av nuläget för att sedan kunna ta ny sats framåt.

Att fundera på tills vi ses igen…

Vilka möjliga synergier ser du mellan den hållbara omställningen och digitaliseringen?Hur skulle du beskriva våra medborgares förväntningar nu och framöver?Vilka möjligheter ser du, att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att möta kommande befolkningsförändringar?

Vilka strukturella utmaningar ser du kopplat till den snabba tekniska utvecklingen?

Mitt slutord blir ett budskap från boken ”The Signals Are Talking” av Amy Webb (*6)  som är en amerikansk futurist. Framtiden är enligt Amy Webb inte något som händer oss passivt. Det är faktiskt möjligt för oss att se framåt och förutsäga vad som komma skall.

”The future is an endless cycle. It neither begins at a finite point nor ends once something has been accomplished.”

Jag kommer att resonera och reflektera i dessa frågor även framöver så håll utkik, stay tuned! Jag tror att vi kan göra varandra bättre och göra skillnad tillsammans.