Hoppa till huvudinnehåll
Kontroll på data och effektiva systemintegrationer är en förutsättning för framgångsrik digitalisering. Säkerställ långsiktigt god datakvalitet, hög förändringstakt och automationsgrad med låga beroenden mellan era system.

Systemintegration, en drivkraft för digital transformation

Att klara av denna komplexitet är utan tvekan en av de viktigaste utmaningarna för att lyckas skapa värde från data. Att kunna koppla ihop system, att automatisera processer och säkerställa att rätt data finns tillgänglig där den behövs, i realtid, är absolut nödvändigt för att uppnå konkurrensfördelar på dagens marknad. För att klara detta behöver vi lägga stort fokus på integration.

Automatisering och integration

Fördelar med automatisering och integration av din data

 • Enkel och snabb integration med dina befintliga system
 • Säker och skalbar lösning anpassad efter dina behov
 • Optimering av resurser för att spara tid och pengar
 • Kontinuerlig support och uppdateringar för att hålla din IT-miljö up-to-date
 • Möjlighet att utöka med ytterligare Atea-tjänster

Möjligheterna med systemintegration

Atea hjälper din organisation med alla delar inom integration, så som strategi, plattformsval, utveckling samt underhåll och drift.

Beståndsdelar

 • Startklar integration - ger dig snabbt en övergripande bild av nuläge och möjligheter med systemintegration
 • Integrationsstrategi  - hur integration ska realiseras och hanteras i er organisation
 • Plattformsval - vi hjälper till med val och utvärderingar av plattformar
 • Utveckling och införande - framtagande av integrationslösning
 • Förvaltning och drift - vi förvaltar, vidareutvecklar och driftar integrationslösningar

Målgrupp:

 • IT-chefer, CIO och beslutsfattare
 • Digtialiseringschefer och ledare
 • Verksamhets- och digitaliseringsutvecklare,
 • Teknikansvariga inom både små och stora organisationer

Hur skapar man värde av data?

Data kommer från mer distribuerade slutpunkter nu än någonsin tidigare. Med detta menar vi att data samlas in från flera olika punkter genom hela värdekedjan. Data används också på mer distribuerade sätt. Cirka 50 % av datan kommer snart att vara sensordata som genereras från IoT-enheter. En annan faktor som bidrar till att öka denna tillväxt är 5G, där organisationer får ännu effektivare sätt att flytta data. Denna blandning av strukturerad och ostrukturerad data är också ännu mer varierad än tidigare.

Upptäck och kategorisera data

Forskning uppskattar att dataingenjörer spenderar mellan 30 och 40 procent av sin dyrbara tid på att identifiera, rensa och kategorisera data innan den ens kan användas för insikt. Att lokalisera och tillgängliggöra data är en betydande utmaning som måste lösas innan man kan tänka på vart den ska skickas.

Synkronisera data

Data är organiserat olika i alla system. Därför är det väsentligt att systematisera och strukturera data så att du har en "golden record" som skapar ett enhetligt format över alla system och applikationer. Med golden record, även kallat Master Data, menar vi att du har "en sanning" för uppgifterna i organisationen, så att du hela tiden vet att denna data är aktuell och korrekt. 

Gör data användbar

Automatiserade processer påskyndar omvandlingen av data till handlingsbar information som kan användas för insikt och beslutsfattande. När datan är strukturerad och synkroniserad är det avgörande att den görs tillgänglig för relevanta personer där de behöver den, när de behöver den. På så sätt kan data användas för att skapa värde.

Kontakta gärna mig

Markus Skoglund
Markus Skoglund
Concept Manager