Hoppa till huvudinnehåll
Medication and Care Support System, MCSS, är framtaget av verksamheter med ambition och vilja att producera god och säker omsorg, följa lagrum och direktiv samt ge sina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att klara detta.

MCSS är Sveriges första system för digital signering inom omsorg. MCSS började användas redan 2012 och har sedan dess utvecklats tillsammans med användarna till att idag omfatta bland annat HSL/SoL-insatser och kalenderhändelser inom särskilda boende, hemsjukvård och gruppboende. September 2016 har mer än 10 miljoner signeringar gjorts i MCSS.

Mobilt stöd

Med MCSS signeras insatser antingen i en smart telefon, t.ex. Samsung och HTC, eller på en iPad. Medarbetaren ser insats, instruktion och skattnings-information om brukaren. Medarbetarens delegering kontrolleras vid inloggning. Signeringarna går att ångra eller ändra, allt loggas och visas med signatur och tidstämpel. Vid utebliven eller försenad signering larmar MCSS. Medarbetaren kan även begära påfyllning av originalförpackade läkemedel direkt från den mobila enheten.

Förenklar administration och skapar överblick

I den administrativa delen av MCSS planeras de olika insatserna. Medarbetarnas roll styr åtkomst och behörighet. I admin-gränssnittet visas status på alla planerade insatser i realtid. Vidare visas kommande händelser för ett proaktivt arbetssätt och planering. I statistikmodulen filtreras enkelt genomförda insatser fram, sortering sker på datum, organisation, typ av insats eller grupp.

Oberoende av plattform

MCSS går att använda på utvalda Android och iOS enheter. Administration av MCSS sköts via en webbläsare i datorn.

Levereras som en tjänst

MCSS driftas av Appva och levereras som en tjänst via molnet. All kommunikation mellan server och klient sker krypterad via HTTPS och kräver certifikat.

Säker lagring

All data lagras i säkra databaser som driftas i Sverige. Ingen patientinformation lagras på klient-enheter utan skickas direkt till databasen.

Säker inloggning med Siths

MCSS har inbyggt stöd för autentisering via SITHS-kort, Active Directory (AD) samt för MCSS specifika användaruppgifter.