Hoppa till huvudinnehåll
2021-11-01

Storsatsning på säkerhetsområdet: En unik möjlighet för din konsultkarriär

Atea satsar rejält på säkerhetsområdet och räknar med att tillsätta ytterligare 50 tjänster under det kommande året. För alla som väljer att jobba med it- och informationssäkerhet på just Atea är fördelarna många.

Kristian Borglund Journalist

Rekryteringen av konsulter som vill vara med och säkra upp offentlig och privat verksamhet de kommande åren pågår för fullt.

Carl-Johan Ekelund, erbjudandeansvarig Atea

– Vi behöver både seniora och juniora konsulter från norr till söder. Du kan bo kvar på din hemort och ändå få delta i jättehäftiga leveranser över hela landet, säger Carl-Johan Ekelund, erbjudandeansvarig Atea, som själv bor på lilla Borgholm på Öland med 3 000 invånare.

Stora möjligheter till utveckling

Som ny på Atea kommer du att få ingå i ett lag med kapacitet att hjälpa verksamheter med säkerheten hela vägen, från ax till limpa, inte bara enskilda delar. Atea jobbar med hela säkerhetsspektrat: klientsäkerhet, serversäkerhet, nätverksäkerhet, och molnsäkerhet på tekniksidan, och även tjänster och rådgivning kring riskhantering och informationsklassningar för att följa lagar och förordningar.

– Behoven av det här ökar ju hela tiden, så oavsett om du är duktig på att utveckla avancerade tekniska lösningar eller vant pratar i styrelserummen, eller om du är en skicklig säljare så har du stora möjligheter på Atea.

– Vi får jättemycket förfrågningar om rådgivning och att lägga strategier för hur man ska jobba med säkerhet, vilket naturligtvis ser olika ut för olika kunder. Till det krävs både personer som kan ge denna rådgivning, och de som kan genomföra förändringarna, inte bara tekniskt utan även utbildningar och hjälp med förändringsledning.

Du får vara med att leverera helhetslösningar

En viktig del i säkerhetsarbetet som konsult på Atea är att ta hjälp av varandra för att ge kunderna de mest optimala lösningarna. Ofta sker arbetet i team om 2-3 personer, i större projekt 5-6 personer, och ofta i samverkan med kompletterande team.

Cecilia Mattfolk, kompetensansvarig Atea.

– På Atea tänker vi på helheten, att se till det bästa för våra kunder ur alla möjliga aspekter. Vi kan hjälpa verksamheters digitala miljö på många olika sätt, vilket också innebär att du kan få jobba med andra delar längre fram om du skulle vilja utveckla dig i någon riktning.

De som trivs bäst på Atea är lagspelare.

– Du jobbar ju i lag för att utveckla kunden. Så du behöver verkligen gilla det, samtidigt som du såklart tar ansvar för din roll i teamet, säger Cecilia Mattfolk, kompetensansvarig Atea.

Fysiska träffar: Atea Sweden Security Summit

Som konsult på Atea är du knuten till något av Ateas 37 kontor, fördelade över fem regioner. Men du kommer även att jobba med konsulter och projekt i andra delar av landet.  Konsulter på Atea ses och utvecklas både virtuellt och fysiskt. I oktober hölls exempelvis Atea Sweden Security Summit där säkerhetsspecialister från hela landet samlades för två dagars kompetensutveckling och teambuilding. På plats var konsulter och säljare, liksom fem av Ateas partners inom säkerhetsområdet.

– Vi tror på att det är värdefullt att ses fysiskt på det här sättet vid sidan om de vanliga virtuella kanalerna. Man kommer varandra närmare och hittar likasinnade när man i två dagar har gruppdiskussioner, skissar på whiteboards, och går ut och äter tillsammans. Det leder också till en djupare förståelse för vad andra faktiskt gör, och vad Atea kan göra för kunderna, säger Cecilia.

Blir du årets foliehatt?

Att ha glimten i ögat är också viktigt. Att ha kul på jobbet. På Atea Sweden Security Summit delas till exempel Årets Foliehatt ut, ett pris som anspelar på fördomen om att den som jobbar säkerhet lyckas se faror när alla andra sitter trygga (och naivt avslappnade) i båten.

– En foliehatt är något fint. Man ska lyssna på foliehattarna. Verksamheter behöver få reda på vilka guldäggen är i deras verksamhet, och vilka hot som finns. Sedan är det upp till organisationerna själva att avgöra vilka risker som de är beredda att ta.

Som konsult på Atea kommer du att få jobba med många olika typer av kunder, stora som små, inom olika branscher inom näringslivet och inom offentlig sektor, säger Cecilia.

3 säkerhetsspaningar inför det kommande året
  1. Säkerheten har flyttat in i ledningsrummet.
    Fler ledningsgrupper vill själva ta grepp om säkerhetsarbetet. Säkerheten får en högre prioritet, delvis som en följd av genombrottet för det digitalt distansarbetet under pandemin som aktualiserat säkerhetsfrågorna.
  2. Förbättringar i säkerheten ska mätas.
    Fler verksamheter vill se svart på vitt vad som blir bättre: antalet incidenter, nertid i viktiga system, antalet säkerhetsutbildade anställda och så vidare.
  3. Större vikt vid standarder.
    Standarder för säkerhet och att skydda sig mot intrång blir vanligare. Så i stället för egna lösningar, ställs frågan: Hur väl uppfyller vi den här standarden?

Källa: Carl-Johan Ekelund, erbjudandeansvarig Atea