2018-06-08

Så boostar Atea unga i karriären

Unga som ger sig ut på arbetsmarknaden idag har höga krav på sin framtida arbetsgivare och vill helst jobba på företag där det finns goda karriärmöjligheter. För att ta tillvara på de ungas drivkrafter har Atea utvecklat ett internt karriärutvecklingsprogram som boostar unga medarbetare med karriärsvilja.

Therese Slettengren Journalist

På Atea i Skåne arbetar många juniora konsulter. De har både kunskap, engagemang och driv, samt ofta en utbildning från universitet eller högskola. De utvecklas snabbt, trivs bra på Atea och efterfrågar ofta utvecklingsmöjligheter inom företaget

- För att ta tillvara på all den kompetens som våra unga konsulter besitter och för att skapa ett driv hos dem och visa goda exempel på hur man kan utvecklas inom Atea har vi tagit fram Career Program by Atea, säger Anna Joelsson som är karriärscoach för Atea karriärsprogrammet.

”Karriärsprogrammet skapar väldigt positiva effekter kring varumärket och visar att Atea är en bra arbetsplats att vara på och utvecklas inom”

Det finns många fördelar med ett internt karriärsprogram säger Pierre Wittlock, som är chef för affärsområdet Services.

- Den största fördelen är att vi, istället för att rekrytera utifrån, kan skräddarsy programmet efter den kompetens vi efterfrågar och de behov som finns i omvärlden. Detta ger framåtlutade medarbetare som håller koll på det senaste. Vi får dessutom möjligheter att bygga kompetensen internt hos de individer som vi ser lever våra värderingar och inte bara har den tekniska erfarenheten sedan tidigare, säger han.

Anna Joelsson och Pierre Wittlock ser dessutom att karriärprogrammet skapar väldigt positiva effekter kring varumärket och visar att Atea är en bra arbetsplats att vara på och utvecklas inom.

Byggs efter behov

Programmen byggs tillsammans med specialister på Atea inom respektive område beroende på vilken kompetens Atea ser att det kommer finnas behov av den närmsta tiden. Det kan vara olika inriktningar inom Projektledning, IT-säkerhet eller Datacenter – just nu har de exempelvis ett program inriktat mot Microsoft Azure.

Kontinuerlig uppföljning

Programmen är uppbyggda med fokus på självstudier till en början. Vid sidan av sitt dagliga arbete får man ta del av föreläsningar, delta i case och få en inblick i vardagen hos en konsult inom det aktuella området. Fokus ligger även mycket till en början på att ta certifikat, som Atea sponsrar. Visar konsulten framfötterna varvas programmet senare med mentorskap och praktik.

Detta skapar en motivation hos konsulterna men för att gå hela vägen ställs det höga krav.

Under programmets gång följer Anna Joelsson hela tiden upp hur det går för konsulterna och har kontinuerliga avstämningar med det mottagande affärsområdet. Det är en möjlighet till intern rekrytering, vilket såklart innebär att du har konkurrens.

- Alla som vill får möjligheten att vara med i programmen, men väl där måste man även visa vad man går för. Det krävs både ett särskilt driv, en karriärsvilja och en strävan att nå det där lilla extra. Fördelen med att göra programmet är att man får möjlighet att vidareutvecklas, så även om man inte går hela vägen så bygger man på sin kompetens i branschen i stort och nästa gång det finns ett behov av just den kompetensen så har man ett försprång, säger Anna Joelsson.