2018-06-07

Förbättrar elevernas prestation med 15 procent

Ola Jorup som jobbar med IoT & Data Analytics på Atea Innovation upplever ett starkt intresse för Ateas plattform Smart skola.

Ola Jorup

I Enköping hjälper tio oansenliga väggdosor Skolsta förskola att skapa förutsättningar för bättre lärande och piggare barn. Dessutom får kommunen en klarare bild av hur lokalerna används.

Läs kundcaset här

Tekniken ger skolor möjlighet att förbättra arbetsmiljön för elever och lärare, med bättre pedagogiska resultat som följd. Och det är inte bara bra för enskilda skolor utan för hela samhället, understryker han.

Varför engagerar sig Atea i skolornas miljö?

– Alla vet att vi människor är känsliga för den miljö vi vistas i och att luftkvalitet och ljud påverkar vår koncentration och förmåga att lära och skapa. Det gäller arbetsplatser, skolor och hemmet.

– Vi på Atea tror på att nyttja tekniken för att förbättra samhället och vår vardag. Och eftersom barnen och deras kunskap är framtiden för samhället så känns det naturligt att vi gör det vi kan för att hjälpa till att säkra en bra miljö i klassrummen.

Vilken betydelse har miljön i klassrummen konkret?

– Ett hälsosamt inomhusklimat är avgörande om vi vill se till att elever och lärare får bästa chans att lyckas i skolan. Studier visar att en förbättrad luftkvalitet i klassrummet kan förbättra elevernas prestation med 15 procent. Det ger även en högre närvaro för både elever och lärare.

Hur stort är intresset från skolvärlden?

– Det är många som ser värdet i att få kontroll på miljön i klassrummet och vi har flera kunder som snabbt sett trender, fått underlag till välgrundade beslut och gjort förändringar som lett till betydande resultat.

– I Göteborgs stad har man exempelvis vidtagit åtgärder för att förbättra temperaturen i de rum där det enligt våra mätningar visats sig vara utanför arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Vad tror du är nästa steg inom detta område?

– Med Ateas lösning för Smart Skola så ger vi elever och lärare – och alla andra som är engagerade i skolan – de verktyg de behöver för att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten i skolan.

– Vi ser även flera intressanta möjligheter att i framtiden analysera samband mellan skolmiljö och resultat i skolor, samt hur miljön påverkar pedagogernas närvaro.

Så fungerar Atea Skolmiljö

Tjänsten Atea Skolmiljö hjälper skolledning och pedagoger att ha koll på och optimera elevernas och lärarnas skolmiljö.

Den data som sensorerna samlar in presenteras i grafer och staplar för ljudnivåer, luftkvalitet och rörelser. Du behöver bara logga in i systemet som samlar informationen från sensorerna och ta del av uppgifterna.

Tjänsten bidrar till att skapa förståelse för vilken effekt skolmiljön har på skolresultatet.

I svenska skolor utbildas en miljon elever och här arbetar drygt 100 000 lärare.

Atea Skolmiljö säkerställer att elever och pedagoger har rätt förutsättningar för lärande.

Mer om tjänsten Atea Skolmiljö