2018-09-11

Så stärker du säkerheten med AI, analys och struktur

Många verksamheter brottas med stora säkerhetsutmaningar inom it. Med ambitionen att göra specialistkompetens och den senaste tekniken tillgänglig för fler, har Atea utvecklat SIEM och SOC som tjänst – två lösningar som hjälper dig få kontroll, överblick och upptäcka säkerhetsincidenter. Du får också stöd att prioritera incidenterna, tolka rapporter och fatta rätt beslut framåt.

Ulrika Nybäck Journalist
Foto: Gustaf Öhrnell Hjalmars/Agent Molly & Co
 1. Få stöd av de främsta 
  Det råder akut brist på specialister inom it-säkerhet, omkring 10 000 utannonserade tjänster i Sverige har inte kunnat tillsättas, enligt It- och Telekomföretagen. Ateas nya säkerhetstjänster inom SIEM och SOC innebär att hundratals verksamheter kan få stöd med analys och rådgivning från några av landets främsta specialister inom it-säkerhet.

 2. Från kaos till förebyggande arbete
  Många förknippar säkerhetsarbete med slitsamma, reaktiva insatser. Men med de nya tjänsterna får it-chef, säkerhetsansvariga och verksamhet stöd att strukturera och prioritera sina tillgångar. Du får också tydliga indikationer på när tillgångarna hotas samt stöd av de främsta specialisterna och den senaste tekniken – såsom IBM Watson for Cyber Security. Denna AI läser tusentals säkerhetsbloggar, artiklar och annat innehåll varje minut och använder underlaget för att stötta specialisterna i sitt arbete.

 3. Integrera och skapa överblick
  Många it-chefer brottas med att integrera de olika säkerhetslösningarna som finns inom verksamheten. Ett vanligt scenario är att nätverksteknikerna arbetar med att stärka brandväggarna medan klientgruppen fokuserar på skadlig kod som infekterat användarnas klienter. Med de nya tjänsterna får du hjälp att integrera dina säkerhetslösningar och uppnår en högre grad av visibilitet. Du får också struktur, rutiner, uppföljning och hjälp att rangordna incidenter och angrepp. Det blir enklare att agera lugnt och strategiskt, då ni har enats om vilka tillgångar som är prioriterade och skyddsvärda. 

 4. Underlag för kloka investeringar
  Med stöd av de nya säkerhetstjänsterna får it-avdelningen överblick, spårbarhet och rapporter som underlag för analys av säkerhetsrisker och incidenter. De säkerhetsansvariga kan förse vd och ledningsgrupp med beslutsunderlag som visar hur it-säkerheten fungerar idag och hur den kan stärkas framöver.

 5. Enklare att följa lagar
  De senaste åren har flera lagar och föreskrifter införts för att skydda individer och verksamheter vid dataintrång. Så gott som samtliga regleringar innehåller ordet incidentrapportering, vilket innebär att alla verksamheter är skyldiga att snabbt upptäcka och rapportera omfattningen av incidenten och vilka som drabbats. Med SIEM och SOC som tjänst får du spårbarhet, struktur och rutiner – så när en incident inträffar kan ni systematiskt och effektivt analysera, rapportera och påbörja åtgärder.