2017-12-04

Så funkar Disaster Recovery som tjänst

Katastrofsäkring i molnet skapar en fundamental trygghet för företag som driftar sin egen it. Vid en störning går det att på bara någon minut växla över till en kopia av it-miljön och på så sätt undvika kostsamma avbrott i verksamheten. Disaster Recovery som tjänst kompletterar befintlig VMware-plattform för maximal flexibilitet och enkelhet.

Henrik Rådmark Journalist
  1. Företags it-miljöer utsätts dagligen för hot. De mest frekventa är cyberhot som riskerar att antingen direkt orsaka avbrott eller ställa till med sådan skada att it-miljön behöver stängas. Även allt fler extrema vädersituationer utgör hot, exempelvis översvämningar som följd.
  2. Om ett virus eller en störning i elförsörjningen orsakar ett avbrott i it-miljön kan en växling ske till reservsajten, en så kallad failover, inom loppet av några minuter. Eftersom detta är en förändring som påverkar affärsverksamheten bör en person i företagets ledning fatta beslutet.
  3. Ofta märker inte medarbetarna att växlingen till reservsajten sker. Övergången kan göras inom några minuter från det att en attack eller annan störning upptäcks. Eftersom reservsajten innehåller samma information, med som kortast 15 minuters fördröjning, påverkas medarbetare och verksamheten minimalt.
  4. Ny och förändrad information kopieras löpande med regelbundna intervall till reservsajten, antingen över internet genom en vpn-tunnel eller över en fast lina. Detta kan ske så ofta som var 15:e minut. Det längsta intervallet är 24 timmar. Frekvensen går att anpassa för olika delar av it-miljön, beroende på hur kritisk informationen eller resursen är.
  5. Vid avbrott i den egna datahallen är Ateas servrar redo att ta över och systemen fungerar då precis som i den ordinarie it-miljön. När denna är återställd kopieras innehållet på reservsajten hos Atea tillbaka och kunden återtar driften. Om avbrottet har orsakats av skadlig kod som tagit sig in i nätverket går det att välja tidigare versioner av det speglade innehållet. Totalt sparas 24 så kallade snapshots, ögonblicksbilder.
Skydda ditt datacenter i molnet med Disaster Recovery som tjänst

Katastrofsäkra ditt VMware-baserade datacenter i molnet, enkelt och kostnadseffektivt med Disaster Recovery som tjänst.

Med vår molntjänst skyddar du det viktigaste du har – information och affärskritisk data.

Mer om tjänsten