2016-11-22

När it förändras i takt med omvärlden

Varje månad anländer omkring 2 000 flyktingar till Sverige. Utbildningsföretaget AlphaCE hjälper nyanlända, långtidsarbetslösa och sjukskrivna ut i arbetslivet. Eftersom företaget måste vara flexibelt och ha verksamhet där behoven är störst valde de den molnbaserade lösningen Cisco Meraki.

Henrik Rådmark Journalist

BERLINE MAYASA hukar över datorn, knappar på tangenterna och tittar då och då ut genom fönstret, över den lilla gatan Bredgränd i Uppsala. Att formulera ett personligt brev till en tänkt arbetsgivare är en utmaning. Berline har varit arbetslös länge, kämpar med svenskan och det är första gången som hon söker jobb med ett formellt CV och ett personligt brev.

Berline Mayasa har som mål att hitta ett butiks -eller restaurangjobb. Rent statistiskt är hennes chanser goda. Enligt arbetsförmedlingen hör AlphaCE till de matchnings -och utbildningsföretag som lyckas bäst med sitt uppdrag.

Än så länge är det bara övning. Berline Mayasa går en kurs hos AlphaCE, ett utbildningsföretag som årligen hjälper tusentals nyanlända, långtidsarbetslösa och människor som behöver komma tillbaka efter långa sjukskrivningar.

– Jag har varit arbetslös under flera år, berättar Berline, som kom hit via arbetsförmedlingen för en månad sedan.

För att AlphaCE ska kunna hjälpa henne och tusentals andra som befinner sig i liknande situationer, måste företaget snabbt kunna ställa om antalet utbildningsplatser.  

AlphaCE i korthet

Varje månad anländer strax över 2 000 flyktingar till Sverige. Behovet av svenska för invandrare, SFI, är stort och är en av de utbildningar som AlphaCE erbjuder. Även personer som varit långtidsarbetslösa eller sjukskrivna längre perioder får hjälp. Varje år får tusentals människor i Sverige utbildning, coachning och matchning mot arbetsgivare genom AlphaCE.

Verksamheten drivs av cirka 450 medarbetare på 50 kontor. För att klara uppdraget satsar företaget mycket på it, både för daglig drift och utveckling av verksamheten med nya tjänster som distansutbildning. De deltar också i ett projekt tillsammans med KTH och Sics för att driva utvecklingen inom SFI-undervisningen, med mobilbaserade tjänster som hjälper eleverna att snabbare lära sig svenska.

Efterfrågan på deras tjänster styrs av många faktorer som är svåra att förutse. Det har att göra med allt från hur många flyktingar som kommer till Sverige till vilka politiska beslut som fattas nationellt och i kommunerna.

– Därför blir delar av vår vardag väldigt ryckig. Eftersom vår verksamhet hänger ihop med utvecklingen i världen vet vi aldrig hur efterfrågan och behovet ser ut om ett halvår eller ens nästa månad, berättar Botond Pakucs, it-chef på AlphaCE. 

Även om it är en avgörande del för att företaget ska kunna driva verksamheten har det knappt någon it-personal, endast fem anställda.

Ramavtalen med arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner är utformade så att AlphaCE med kort varsel kan få nya uppdrag. Exempelvis fick företaget nyligen en förfrågan från Ånge kommun, vilket innebar att de på någon månad behöver etablera sig där med kontor och utbildningslokal. Tidigare har de it-mässigt löst sådana situationer med hjälp av 4G-modem och ett trådlöst nätverk. Men det går inte längre, berättar Botond Pakucs.

– Det har fungerat bra där vi gjort så. Men nu när vi tar ytterligare steg i vår utveckling och digitalisering samtidigt som verksamheten fortsätter att växa, måste vi också stärka it-infrastrukturen, säger han.  

Thomas Strandberg, arbetssökande, har goda förhoppningar om att hitta ett nytt jobb.

– Jag har gått flera utbildningar för arbetssökande, men har aldrig mött ett så starkt engagemang som här, säger han.

Idag får han stöd av Joakim Grundström, handledare och coach på AlphaCE.

Just nu pågår implementering av den molnbaserade nätverksmiljön, Cisco Meraki, som gör att Botond Pakucs och hans medarbetare får en tydligare överblick och kontroll över it-miljön. Tidigare har de inte haft någon möjlighet att hjälpa exempelvis kontoret i Lessebo med skrivartrassel. Nu kan Botond och hans kollegor genom den webbaserade Meraki-plattformen se var felet ligger och åtgärda det.

– För att kunna behålla flexibiliteten har vi köpt all hårdvara, men vi tar hjälp av Atea för rådgivning, installation och implementering, berättar Botond Pakucs.

En så stor och så spridd verksamhet behöver också hjälp i det dagliga när det gäller it. Ibland krävs att en tekniker åker ut till ett lokalkontor för att hjälpa någon på plats. För AlphaCE är det inte affärsmässigt rationellt att anställa it-personal för dessa uppgifter, det skulle innebära höga, fasta kostnader.

– Därför behöver vi hyra it-expertis efter behov. Att vi anlitar Atea har mycket att göra med deras lokala närvaro och att de snabbt kan komma ut till våra kontor över hela landet, berättar Botond Pakucs.  

”Eftersom vår verksamhet hänger ihop med utvecklingen i världen vet vi aldrig hur efterfrågan och behovet ser ut om ett halvår eller ens nästa månad.””

— BOTOND PAKUCS ,
it-chef, AlphaCE.

För en tid sedan uppstod ett problem med nätverket på kontoret i Perstorp. Botond kände inte till förutsättningarna i lokalen. Men när en tekniker från Atea kom dit visade det sig att det behövdes ytterligare elinstallationer för att utrustningen skulle fungera.

– Teknikern som åkte dit såg snabbt var problemet låg, tog fram en lösning och gav mig all information och en offert att ta ställning till, berättar Botond Pakucs.

Anna Bjerkebo är platschef på AlphaCE i Perstorp och konstaterar att den nya lösningen har inneburit ett lyft för såväl medarbetare som för utbildningsdeltagare.

– Tidigare råkade vi exempelvis ofta ut för avbrott i internetuppkopplingen. Nu flyter allt på mycket bättre, vilket har stor betydelse för vår undervisning, säger hon.

När Atea fått AlphaCE:s Cisco Meraki på plats på alla orter övergår rollen till att vara support i de frågor som Botond och hans kollegor inte kan eller hinner hantera.

Den kraftiga tillväxten som pågått hos AlphaCE sedan starten 2012 fortsätter och det är delvis för att klara av den som bolaget satsar allt mer på it. Det handlar inte bara om infrastrukturen. Under hösten kommer man att skaffa Office 365 och utveckla tjänster utformade för att erbjuda andra utbildningsformer.

– Vi kommer bland annat att ta fram tjänster för distansutbildning. Då krävs det att infrastrukturen har god kapacitet, är stabil och inte minst säker, konstaterar Botond Pakucs.

Berline Mayasa fortsätter sitt arbete vid datorn i lektionssalen. Hon uppskattar stödet och tror att det kommer att ge resultat, att hon efter sin långa arbetslöshet åter ska få bli en del av arbetslivet.

– Jag hoppas kunna få jobb i en butik eller på en restaurang, säger hon.

Chansen att Berline Mayasa ska nå sitt mål är god rent statistiskt. Enligt Arbetsförmedlingen hör AlphaCE till de matchnings- och utbildningsföretag som lyckas bäst med sitt uppdrag. 

Teknik & lösningar
  • AlphaCE valde Cisco Meraki, en molnbaserad lösning bestående av brandvägg, switchar och accesspunkter. All hård- och mjukvara hanteras i molnet.
  • Installation och implementering påbörjades sommaren 2016 och pågår i takt med att AlphaCE växer. Atea sköter även avinstallation när ett kontor måste stänga.
  • Ateas roll är att ta hand om hela leveransen och avlasta AlphaCE så mycket som möjligt. Atea beställer även hårdvara, koordinerar installationer, sköter kontakt med kabelinstallatörer på orterna och avlastar genom att hantera löpande frågor som dyker upp.