Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2019-07-04

Kvinnor i it-branschen hittar till Atea när Stockholmsregionen storsatsar

Atea ska rekrytera 200 tjänster i Stockholm och Uppsala de närmsta två åren. Det handlar om kompetenser inom allt från it-infrastruktur till digitala strategier och områden såsom AI, RPA och BI. Bakom expansionen ligger den fortsatt starka efterfrågan på tjänster, kraftfull tillväxt inom Information Management och högt satta mångfaldsmål.
Stadsbild från Stockholm

- Bara på konsultsidan ska vi rekrytera upp emot 200 medarbetare fram till 2021. Vi behåller vår naturliga position som marknadsledande inom it-infrastruktur men växer kraftigt inom Information Management och cyber-säkerhet, bland annat. Det öppnar upp för roller som lockar andra typer av kompetenser, och dessutom ser vi att fler kvinnor söker sig till oss, berättar Linus Wallin som är chef för Region Stockholm.

Affärsområdet Information Management växer över hela landet i takt med det ökande behovet av lösningar som kan effektivisera kundernas verksamheter. Den demografiska utvecklingen i Sverige de kommande tio åren kommer att medföra många nya utmaningar som driver på efterfrågan från kunderna redan nu. Exempelvis beräknas befolkningen att nå 11 miljoner år 2029, och andelen människor över 80 år beräknas öka med 50 %. Det ställer krav på verksamheter att automatisera allt fler manuella processer och arbetssätt. Genom den typen av uppdrag kommer Atea ofta närmare kundernas kärnverksamheter, vilket skapar nya roller och gör att nya, bredare målgrupper hittar till Atea som arbetsplats.

Jämfört med sommarperioden förra året har andelen kvinnliga medarbetare på Atea i Region Stockholm ökat med 21 %. Än snabbare går förändringstakten i regionen när det kommer till jämställd representation i chefsledet, där en tydligt uttalad målsättning har gjort att andelen kvinnliga chefer ökat med 85 % från förra året.

- Atea har ett starkt rykte om oss att vi lever efter våra värderingar och dessutom vågar sätta modiga mål för social och miljömässig hållbarhet. Det, tillsammans med allt fler konsultroller som inte hör till klassisk it, har bidragit till en markant ökning av kvinnliga sökanden och medarbetare, förklarar Linus.


Lediga tjänster hos Atea Stockholm 

Läs mer om Ateas ansvarstagande här

Kontakta gärna: