Hoppa till huvudinnehåll
Webbutiken Komplett måste alltid kunna leverera stabilt, både på lugna vardagar och helger som Black Friday. Därför har de valt att flytta sin infrastruktur mer och mer in i det publika molnet. Där har de alltid har tillgång till prestanda och säkerhet i kombination med drift och support från Atea.
Komplett
Managed Azure
Säkerställa skalbar och stabil miljö.

Utmaningar när det gäller kapacitet, kompetens och affärsutveckling

Bakom de blixtsnabba leveranserna till Kompletts webbutiker finns tusentals rader med kod som får allt att fungera. It-systemet var hemmabyggt och hade många år på nacken, vilket skapade utmaningar kring underhåll och skalbarhet samt gjorde det svårt att bedriva affärsutveckling. Koden var för tung och it-avdelningen hade fullt upp med operativa uppgifter.

- Vi kommer från ett läge där Komplett driftade it-lösningarna helt på egen hand och byggde upp ett datacenter med intern expertis. Det var många arbetsuppgifter som inte hade något att göra med försäljningen av varor. Vi behövde göra allt från att kontrollera dieselkvaliteten för reservgeneratorn till att skotta snö på taket för att säkerställa tillräcklig ventilation, säger Henning Lauritsen, it-chef på Komplett.

Under 2014 hade it-miljön växt sig stor och komplex, och Komplett kom till insikt om att it inte var deras kärnverksamhet. Utöver det använde datacentret egen hårdvara som kunde hantera topparna runt Black Friday, men det innebar också att vissa lösningar, under resten av året, endast använde 5 procent av tillgängliga kapacitet.

Där och då började Komplett tänka på ett nytt sätt, vilket innebar en fullständig outsourcingstrategi där den tekniska lösningen är hybrid. Det innebär att delar av it-infrastrukturen finns hos Komplett i Sandefjord, andra delar körs i Ateas datacenter, medan vissa fortfarande är placerade i det publika molnet. Dessutom beslutades att de framåt ville få hjälp med driften av infrastrukturen istället för att hantera det på egen hand. 

Hur flyttas gamla system till molnet?

Det är lätt för nystartade företag att köra 100 procent molnbaserat, men för etablerade företag som Komplett var det inte lika enkelt. Driften av webbutiken var tvungen att fungera hela vägen, samtidigt som en optimerad och förnyad kod.

Det kräver ett nära samarbete mellan Komplett och Atea, och Atea hade länge haft egna konsulter på Komplett. Det var ett bra sätt att arbeta tillsammans för att se till att missförstånd undviks och inte minst att förtroendet för strategin bara växte.

”Vi är alltid oroliga över prestanda och drifttid i onlinebutiker, så med Microsoft Azure får vi extra trygghet. Genom att använda Azure var det lätt för oss att skala efter behov för att uppnå de fördelar vi behövde.”

— Henning Lauritsen

Atea började med att ta över bit efter bit av det operativa ansvaret för Kompletts system, och de senaste två åren har fokus varit att flytta allt mer av infrastrukturen till Microsoft Azure.

Digitalisering med molnet

Det spelar ingen roll om du har bra människor om du inte har bra system.

Genom att byta till en molnbaserad lösning behöver Komplett inte tänka på att köpa och underhålla hårdvara, utan snarare öka fokuset på affärsutveckling. Beslutet att även migrera webbplattformen och SAP till det publika molnet fattades strax före påsk 2018.

Detta innebar ett nära samarbete mellan Komplett, Pearl för migrering till SAP och Atea för migrering av infrastrukturen. En plan för migrering fastställdes där Microsoft Azure valdes och sedan 2018 har alltmer av det som har lagts i Ateas datacenter också flyttats till Microsoft Azure.

Denna kombination av molnlösningar tillsammans med drift på lokal plattform gör det möjligt att lägga ut fler saker av enklare karaktär. Således kan Komplett använda sina resurser för att fokusera på den större bilden av hur verksamheten ska drivas.

Black Friday 2018 och 2019 kördes i Microsoft Azure 

Så här säger Henning Lauritsen, it-chef på Komplett;

Den största skillnaden från att använda egna datacenter har varit flexibiliteten och möjligheten till snabb skalbarhet.

Tidigare, när vi hade våra egna datacenter, förlitade vi oss på att lägga till fysisk hårdvara i god tid före en kampanj, vilket ökade kostnader och komplexitet.

Under 2019 hade vi fler än 500 visningar per sekund, och vi levererade 21 TB data till våra kunder med goda svarstider.

Vi är alltid oroliga över prestanda och drifttid i onlinebutiker, så med Microsoft Azure får vi extra trygghet. Genom att använda Azure var det lätt för oss att skala efter behov för att uppnå de fördelar vi behövde.

Resultatet efter Black Friday 2019 innebar ingen nedtid hos Komplett, då webbutiken skalades upp för enorm efterfrågan och extra belastning.

Flexibilitet, säkerhet och kortare time to market

Ur ett it-perspektiv har flytten av Komplett till Azure som plattform och Atea som driftleverantör gett utvecklingsteamet möjlighet att fokusera på att skapa innovativa tjänster istället för att lägga tid på drift och underhåll.

Komplett utvecklas hela tiden och den viktigaste fördelen med övergången till en molnlösning är att det resulterat i en mycket kortare väg från idé till butik. Tidigare tog nya it-projekt flera månader, inklusive 10–12 veckor för inköp och installation av hårdvaran. Nu när Komplett finns på Azure-plattformen kan de snabbt få upp nya tjänster på bara en dag eller två.

En annan fördel är ökad kontroll över data och säkerhet. Komplett driver bland annat ett onlineapotek och har extremt höga krav från både myndigheterna och sig själva. Med en omsättning på många miljarder är GDPR inte något de kan ta lätt på. Uppsättningen av den hybrida infrastrukturen som Atea och Komplett har byggt upp, säkerställer både integritet och trygga betalningar.