5 frågor till konsultchef Caroline i Karlskrona

Det här är Caroline

Namn: Caroline Elmqvist Olsson

Befattning: Konsultchef i Karlskrona

Ålder: 42

Min definition av att "lyckas som ledare": ”När man får bra resultat. Det hänger ihop med att konsulterna trivs på sitt jobb och tar ansvar.”

Min största insikt som ledare på Atea: "Hur mycket gemenskap som Ateas starka värderingar skapar.”

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: ”Förmågan att möta mina medarbetare där de befinner sig. Att kunna känna in temperaturen och inte bara klampa in med vad jag vill få sagt”

Vad kännetecknar dig som ledare?

”Det som jag får till mig ibland är att det känns tryggt att vända sig till mig. Jag är väldigt lyhörd, och för mig är det viktigt att det förtroendet finns. Ofta får jag lirka lite på mig själv för att kunna bemöta var mina medarbetare befinner sig. Filosofin jag utgår ifrån är att vi alla har med oss olika kunskaper och erfarenheter, men också att vi har olika sätt att tolka kunskap och situationer. Det är jag ödmjuk inför. Nåbarhet är också viktigt för mig. Om en konsult skickar ett sms under helgen som gäller måndagen, så ringer jag tillbaka så fort jag kan. Jag är inte lika teknisk djup som man förväntar sig utav av dig som konsult. Jag har en förståelse för tekniken på ett mer generellt plan. Men jag coachar dig när du behöver det. Jag ser helst att du kommer fram till det bästa alternativet.”

Atea har visionen om att vara ”the place to be” för medarbetare, kunder, partners och leverantörer. Hur försöker bidra till den känslan?

”Med mig som chef får du lov att vara precis som du är. Du behöver absolut inte gå in i en professionell roll när vi pratar med varandra. Och du kommer att märka att vi är en arbetsplats som vill dig väl. Vi tar dig in i gemenskapen. Det minns jag själv från min första tid här, hur positivt bemött jag blev av alla. Om någon kollega inte kunde hjälpa mig, så sa de ’prata med hen, hen vet’”. Gemenskapen känns inte bara här lokalt, utan även regionalt och nationellt.”

Atea jobbar mycket i tajta teams. Hur märks det?

”Vi är ett litet kontor med bara 14-15 medarbetare i nuläget, även om vi ska bli fler. Konsulterna är som regel ensamma i sina kompetenser här i Karlskrona. Men det betyder inte att man måste sitta runt samma bord för att jobba tillsammans. En av mina konsulter jobbar alltid i team med kolleger utspridda över landet. De har en gemensam kärna, men är nischade på lite olika sätt. Tack vare att de jobbar tillsammans kan de ta sig an roligare uppdrag, vidga sina vyer och lära av varandra, och dessutom få hintar om utbildningar och tips om bra bloggar och likande. När de träffades i Oslo för första gången för en tid sedan så var det som att de känt varandra jättelänge.”

Vad är din inställning till professionell utveckling?

”Jag vill få fram det bästa hos varje person, samtidigt som ansvaret för utveckling ligger hos dig själv som konsult. En av våra värderingar är att brinna för det vi gör. Den glöden uppstår bara när du som konsult hittar de glödbitar som du vill blåsa eld i. På det årliga utvecklingssamtalet diskuterar vi vad du ser framför dig för dig själv och lägger upp en plan framåt. Tillsammans diskuterar vad en viss riktning kan ge dig, Atea och våra kunder. Ibland händer det också att det dyker upp saker i uppdragen som gör att att konsulter vill styra om. Då kan jag föreslå att man pratar med en senior inom det nya området, för att få mer inblick. Atea har massor av stöd för dig som vill utvecklas, alltifrån kursportalen Atea Learning för enskilda kurser och certifieringar, till Atea Career Program för större rollbyten.”

Vad gillar du personligen med arbetsplatsen i Karlskrona?

”Vi har fått nya fina lokaler, arkitektritade efter våra egna önskemål, i företagsparken Campus Gräsvik. Inflyttning i november 2022. Det är en perfekt plats för mycket dynamik, en plats där man kan komma till jobbet för att ha roligt och skapa värde för kunderna och för varandra. Vi är ett gott och glatt gäng som hittar på kul saker lite då och då; bio, grillning, fredagsfrukostar och firande av exempelvis kladdkakans dag. Större saker – som sommarfester och sånt – gör vi ofta ihop med Kalmar-kontoret.”

SCENARIER. Så reagerar Caroline om du …

... har hamnat i en besvärlig situation på grund av bristfällig egen planering:

”Min första reaktion är förståelse för att du befinner dig i en jobbig situation. Det är inget lätt samtal att ta för dig, och jag tycker inte att man ska strö salt i ditt sår i det läget. Vi skulle tillsammans resonera oss fram till hur vi bäst löser situationen. Att stå på klippavsatsen själv som konsult ska man inte behöva göra. Du ska känna att jag finns där. Sedan får vi titta på hur vi kan undvika något liknande igen, men det är en diskussion som vi tar senare.”

… vill jobba hemifrån 100 procent:

”Jag skulle respektera det faktum att du vill det, men att det inte riktigt går ihop vad Atea förespråkar. Om du är obokad vill vi att du är på kontoret. Vi är måna om att vara ’the place to be’, och det är svårt att skapa den känslan om vi befinner oss på olika hubbar.

Men självklart kan du jobba hemma ibland.”

… vill söka dig vidare till ett annat jobb på Atea efter ett par år:

”Det skulle bara vara positivt. Det innebär att du utvecklas, och att du kan tillföra andra värden till Atea och våra kunder. Den kunskap du har idag, och som du förvärvar under din första tid hos oss försvinner ju inte, utan den har du ju med dig. Vi skulle sätta oss ner och staka ut en plan tillsammans så att du kan bygga på de de nya kunskaper du behöver. Vi har även Atea Career Program som hjälper drivna medarbetare att ta sig vidare till nya roller i företaget, med alltifrån certifieringar till mentorskap under ett års tid.”