Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2021-07-15

Tillväxtresan fortsätter för Atea Sverige

Atea Sverige ökar sin omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Totalt landar omsättningen på 4,8 miljarder kronor, en tillväxt på 306 miljoner. Resultatet (EBIT före optionskostnader) blev 131 miljoner kronor att jämföra med 116 miljoner 2020.

Atea Sverige ökar sin omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Totalt landar omsättningen på 4,8 miljarder kronor, en tillväxt på 306 miljoner. Resultatet (EBIT före optionskostnader) blev 131 miljoner kronor att jämföra med 116 miljoner 2020.

Atea Sverige gör ett starkt andra kvartal 2021 och stänger ett första halvår som präglats av kraftig tillväxt i moln och mjukvaruaffären, utmaningar i hårdvaruleveransen och en ökad efterfrågan på drifttjänster. Försäljningen av mjukvara ökar i andra kvartalet med 16 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen drivs av stor efterfrågan på marknaden, både inom privat och offentlig sektor.  En tydlig trend är också att det blir allt viktigare för kunder att upphandla på värde istället för pris samt att se och förstå kopplingen mellan sin it-investering och sista raden. Här säkerställer Ateas Customer Success Team användandegraden och visar vilka effekter en investering genererat utefter de mätetal som efterfrågas.  

- Svenska verksamheter fokuserar för fullt på utveckling. I det blir värdeskapandet per automatik den viktigaste måttstocken för huruvida en it-investering varit lyckad. I kommunikation med kund har vi stor nytta av vår helhetsaffär som gör att vi kan följa upp olika delar av en it-investering parallellt och påvisa såväl nytta som besparingar och inverkan på miljö, säger Linus Wallin, vd Atea Sverige.

Den globala efterfrågan i kombination med komponentbrist har medfört att långsiktig planering varit en nyckel i det andra kvartalet. Atea har jobbat intensivt tillsammans med sina samarbetspartners för att säkra leveranser i tid. En kombination av proaktivitet i kunddialogerna och Ateas inköpsvolymer skapar goda förutsättningar inför resten av året.

Fortsatt fokus på klimatet 
I andra kvartalet jobbar Atea vidare för att minska en negativ inverkan på miljön och klimatet. Tillsammans med ledande svenska it-köpare accelererar bolaget takten på diskussioner som ska driva förändring, i form av initiativet Leadership for Change. Samtidigt visar kunderna stort intresse för klimatsmarta it-lösningar. Ett exempel på detta är cloudtransformationer som medför stora el-besparingar. Ett annat exempel ser vi när Helsingborg stad testar hur blockchain-teknologi kan användas för att säkerställa klimatsmarta livsmedelskedjor.

Externt utser tidningen Financial Times Atea till en Climate Leader, som ett av de 300 bolag i Europa som lyckats bäst med att minska sina koldioxidutsläpp. Utmärkelsen innebär att Atea verkar som en förebild med sina interna insatser för minskad koldioxidpåverkan. Atea mottar också den högsta rankingen i EcoVadis mätning av socialt och miljömässigt hållbara bolag. Det placerar Atea bland den främsta procenten av 75 000 utvärderade bolag världen över.

Hållbarhet är ett av flera spår som kommer att lyftas på Ateas stora mötesplatser i höst.

- Viktiga samtal väntar nu när samhället börjar öppna upp. Givet den positiva utvecklingen ser vi fram emot att kunna facilitera många av de samtalen på Ateas mötesplatser. I höst laddar vi för fysiska möten och ser fram emot att dela best practice, nya insikter och modiga idéer mellan våra kunder och partners, säger Linus Wallin.

Först ut bland eventen är Atea Bootcamp som äger rum på Tylösand den 20e till 21a september. Därefter väntar Ateas kringresande event IT-arenan som i år besöker 17 städer under hösten, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Läs mer om Atea Bootcamp
Läs mer om Atea IT-arena


Resultatet för hela Ateakoncernen
Ateakoncernen ökade omsättningen med 3,1 procent (7,8 procent utan valutaförändringar) till 10,9 miljarder norska kronor under det andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Resultatet (EBIT före optionskostnader) blev 243 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

 

För mer information: