Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2021-02-03

”Idag driver verksamheten utveckling och digitalisering framåt”

24e mars går eventet Atea Insikt av stapeln. Ett event som riktar sig till beslutsfattare, inom exempelvis HR eller Ekonomi, som letar efter nya lösningar på välbekanta problem. Och som vill inspireras av hur andra har gjort; samtliga talare på eventet jobbar nämligen i svenska verksamheter. Temat för dagen? Sikta högre och nå längre!

- Det vi vet är att det finns väldigt många goda exempel hos våra kunder som andra kan ha nytta av, och därför vill vi ge företag och organisationer chansen att dela erfarenheter med varandra och få en trygghet i att många av de utmaningar som finns idag går att lösa. Tanken är att de som deltar ska få en verktygslåda av goda exempel som de kan använda i sina egna organisationer för att ta nästa steg, berättar Daniel Ehnhage, Affärsområdeschef för Information Management på Atea Sverige.

Under dagen kommer ett dussintal representanter för verksamheter att dela med sig av hur de lyckats skapa effekt i sina organisationer. Fokus kommer att ligga på vilket värde de skapat samt vilka utmaningar de tagit sig förbi. Ateas roll under dagen är främst som moderatorer, medan dagens samarbetspartners ansvarar för de nätverk-sessioner som äger rum. Målsättningen är att samtliga deltagare ska få chans att utvidga sina kontaktnät och bolla vilka möjligheter som finns 

- Vi har bjudit in både stora och medelstora bolag såväl som offentliga aktörer från kommuner och regioner. Något vi sett är att många utmaningar idag inte är branschspecifika, eller ens specifika för privat eller publik sektor. Tvärtom tror vi att nu, mer än någonsin, behöver vi lyfta blicken och inspireras från andra håll än tidigare. 

Daniel Ehnhage, Affärsområdeschef Information Management

Ta vara på förändringen 

2020 var ett år då många verksamheter tog stora kliv i sin digitala utveckling, när man väl var tvungen att förändras så hände det plötsligt. Detta är något man ska ta vara på och stärkas av menar Daniel.  

- Förhoppningsvis har det här året, som inneburit snabb transformation, fått många att inse att projekt inte behöver vara komplexa, utan så länge man förstår vilken nytta man vill uppnå är det lätt att undanröja hinder och ta sig framåt.   

Något som flera verksamheter kommer att prata om under dagen är intern effektivisering, det vill säga hur de tagit nya grepp kring digitaliseringen eller hur de hittat nya sätt att samarbeta mellan andra delar i organisationen och it.   

- Ett vanligt missförstånd är ofta att man hela tiden måste innovera, när det bästa ibland är att ta del av andras best practise och replikera. Det blir också en trygghet, att minimera risk genom att projekten redan är beprövade i andra verksamheter, förklarar Daniel.  

Ett exempel som kommer att lyftas under dagen är hur en kommun lyckats frigöra tid i sin verksamhet genom att effektivisera hanteringen av försörjningsstöd, med hjälp av tekniska lösningar.  

- Vi befinner oss i en spännande tid när inte bara it-avdelningen ser möjligheterna med teknik, utan verksamhetschefen spelar en avgörande roll. Sverige har en väl utbyggd it-infrastruktur och vi är välutbildade jämfört med många andra länder. Men vi är inte vana att tänka användardrivet, särskilt inte i offentlig sektor och medelstora bolag som kan ha svårare att prioritera utvecklingsprojekt. Genom att delta på eventet kommer det bli tydligare hur din verksamhet redan imorgon kan ta nästa steg, sikta högre och nå längre, avslutar Daniel.  

Eventet rekommenderas för dig som leder och driver digital transformation. Kanske jobbar du som CFO, CIO, Generaldirektör, Kommunchef, Digitaliseringsdirektör, Verksamhetschef, Affärsutvecklare eller Projektledare. Välkommen till en dag fylld med inspiration! 

Läs mer och anmäl dig här