Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2019-03-27

It-branschen måste ställa om till cirkulär ekonomi – ta del av årets ASF-rapport

Nordiska it-köpare har sagt sitt: Cirkulär ekonomi är branschens mest prioriterade hållbarhetsfråga 2019. Idag släpps rapporten i vilken ASF Advisory Board har sammanställt konkreta förslag på åtgärder för en nödvändig omställning.

El-avfall är den snabbast växande avfallsströmmen i världen och idag genereras 50 miljoner ton avfall per år. För att lösa utmaningarna behöver it-branschen ställa om sig och bli cirkulär, det vill säga maximera nyttjandet av resurser och minimera mängden avfall.

Hela kedjan behöver ses över men nyckeln till omställningen, och där tillverkarna spelar en central roll, är designfasen menar experterna i årets Advisory Board. ASF-rapporten sätter fingret på vad it-branschen gemensamt kan bidra med.

Ett par spaningar ur rapporten:

One Cord only!

Parollen i årets rapport är One Cord Only, vilket uppmanar it-branschen att verka för en standardisering av sladdar och komponenter.

Strålkastarljus på designfasen

Tillverkarna har störst påverkan i designfasen. Resurseffektivitet och möjlighet till reparation måste tänkas in från start.

Attitydförändringar är nödvändiga

Om vi ska lyckas med omställningen behöver vi omvärdera hur vi värdesätter it-produkter.

Ta del av fler spaningar genom att ladda ner rapporten här

Om Atea Sustainability Focus

Under 2018 har it-köpare från privata och offentliga verksamheter via en kunddialog angett sina prioriteringar vid inköp av it-utrustning. Resultatet av dialogen har tolkats av ASF Advisory Board som består av beslutsfattare inom it och hållbarbarhet från en rad olika branscher. Advisory Board har slagit fast vilken hållbarhetsaspekt som den globala it-branschen bör fokusera på under det kommande året och formulerat ett antal rekommendationer till den branschens hållbarhetsorganisation Responsible Business Alliance. Detta tillsammans med en analys av var branschen står i olika frågor sammanfattas i ASF-rapporten.

Läs mer här