Patrik Holappa

Produktansvarig
Patrik Holappa

Biografi

Jag har sedan september 2018 rollen som en av eShops produktansvariga. Mitt arbete består av att ha ett bra samarbete med våra tillverkare och hålla shoppen uppdaterad med rätt produkter.

Har innan arbetat på Inet i 10 år och arbetat mer mot konsumentsidan. Har ett genuint teknikintresse så ni kan säkert gissa vilken typ av innehåll mina inlägg kommer ha.