Emma Zakrisson

Informationssäkerhetskonsult
Emma Zakrisson

Biografi

Min Bakgrund

Jag är en äkta Dalkulla som är född och uppväxt i Falun Dalarna. Jag har en lång bakgrund inom offentlig verksamhet och har arbetat inom den kommunala världen i nästan 20 år innan jag, genom en utbildning på Högskolan Dalarna, sadlade om till IT-forensiker.

Jag började på Atea i april 2018 lagom till införandet av en ny lagstiftning, Dataskyddsförordningen. Jag arbetar i grupperingen Information Management inom säkerhetsområdet och är specialiserad på informationssäkerhets och dataskyddsfrågor. Min målsättning med arbetet är att stötta organisationer med sin fortsatta digitaliseringsresa, med huvudfokus på att det görs på ett tryggt och säkert sätt.

Min input

Informationssäkerhets- och dataskyddsområdet är både otroligt spännande och utmanande. Jag hoppas kunna belysa några av de frågeställningar som jag i stöter på i min vardag som specialist inom området.

För mig är den personliga integriteten viktig utifrån ett organisatoriskt säkerhetsperspektiv, där risker identifieras utifrån rådande behov och förutsättningar. Detta ställer i sin tur krav på säkerheten från ett tekniskt perspektiv, och vilka lösningar som där krävs utifrån gjorda analyser för att skydda sin information. 

Jag brukar ofta få höra att man uppfattar området som otroligt svårt och komplext. Ja absolut, det finns en mängd svåra och angelägna frågor, och ibland är det en utmaning att tolka och tillämpa olika regelverk. Jag brukar svara så här: ”Det är inte svårt- det är bara nytt!”  Vi behöver har respekt för att det är förhållandevis nya regelverk vi jobbar med, och det måste få ta tid att lära sig och förstå hur området ska tillämpas.

Följ mig på Linkedin och läs mer här på bloggen så kommer du kunna läsa mer om hur vi på Atea jobbar inom säkerhetsområdet.

 

Publicerade inlägg