2021-05-21

CE-märkt säkerhet!

EU oroar sig över konsekvenserna av att modern teknik används allt mer i potentiellt farliga utrustningar. Vad händer när AI börjar användas för att säkerställa att vi inte skadar oss när vi använder våra maskiner? Mats Karlsson Landré tittar närmare på det nya maskindirektivet som EU lagt fram!

CE

Ett förslag till nytt maskindirektiv lades fram av EU-kommisionen i slutet av april. Om du inte inte känner till vad maskindirektivet är för något så kan man enkelt förklara det som att det är gemensamma krav på hur man konstruerar, tillverkar, underhåller och använder maskiner och utrustningar för att undvika olyckor. Det är det kravunderlag som används för maskiner som CE-märks. I Sverige är det arbetsmiljöverket som ansvarar för regelverket.

Varför?

Att det behövdes ett nytt direktiv slogs fast i en rapport från förra året, "Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and robotics", som pekade på hur modern teknik påverkar maskinsäkerheten. Observera att när jag använder ordet "säkerhet" här så menar jag "safety", alltså att maskinen inte skadar människor. För att klara det krävs att tekniken har god "security" så att den inte kan bli farlig genom exempelvis manipulation eller ändring.

Jag ska direkt erkänna att maskindirektivet inte är något som jag är jättehemma i, men eftersom det nu verkar bli ett intressant överlapp mellan OT-säkerhet och direktivet så blev jag förstås nyfiken. Precis som med nya NIS-direktivet (läs mer här och här!) så blev det en övning i att läsa komplexa EU-dokument.

Industry 4.0

Man ger sex huvudskäl till att ett nytt direktiv behövs. Det första, och kanske mest intressanta, är att det gamla direktivet inte täcker risker som kommer ur ny teknik. Man vill förstärka förtroendet för nya tekniska lösningar och därmed behövs legal tydlighet. Man listar fem intressanta riskområden kopplat till just ny teknik:

  1. Direkt samarbete mellan människor och robotar. Det här är ju ett område som verkligen börjat växa på sistone med så kallade co-bots.
  2. Uppkopplade maskiner.
  3. Förändringar i maskiners "beteende" på grund av uppdateringar till mjukvaran efter godkännandet.
  4. Svårigheterna att göra riktiga riskbedömningar på lösningar som bygger på Machine Learning.
  5. Autonoma eller fjärrstyrda maskiner som inte har en förare eller operatör på plats.
GDPR

Det är inga detaljerade krav vi får så det blir ju intressant att se hur detta kommer tolkas i praktiken när man ska kravställa eller granska maskiner framöver.

AI och Cybersäkerhet!

Man gör en poäng av att trycka på att direktivet är i linje med en kommande EU-reglering kring Artificiell Intelligens och med EUs policy för cybersäkerhet. För just kopplingen mellan safety och cybersäkerhet finns det egentligen två kravtexter, en kring skydd mot allmän påverkan och en kring utformningen av styrsystem:

  1. Maskinen ska vara konstruerad och byggd på ett sätt som gör att farliga situationer inte kan orsakas av anslutningar till andra prylar oavsett om det handlar om oavsiktlig påverkan eller ett medvetet angrepp. Det finns ett krav på att alla former av förändringar ska loggas och lagras för både hårdvara, mjukvara, konfiguration och data.
  2. Styrsystem ska kunna stå emot angrepp så att inte farliga situationer uppstår. På samma sätt ska inte fel i hårdvaran eller i styrsystemet kunna skapa risker. Speciellt ska Safety-system inte kunna ändras utanför gränserna för vad som anses vara säkert. Loggar för förändringar ska vara tillgängliga i fem år och loggar för safety-händelser ska vara tillgängliga i ett år. Speciellt intressant är att man trycker på funktioner som utvecklas under tiden maskinen används, det vill säga AI och Machine Learning. En annan intressant fråga som alltid brukar dyka upp är synen på trådlös styrning och vad som ska hända om den fallerar på något vis. Man trycker speciellt på att safety-funktioner ska vara lokala i maskinen så att den kan avvisa fjärrstyrning i farliga situationer.
Sågklinga

STORA risker!

En intressant del är Bilaga 1 som definierar högriskmaskiner som nu även innehåller AI-baserade skyddssystem förutom cirkelsågar, industriella pressar, sopkompressorer, fordonslyftar och en massa andra farliga saker. Eftersom man också pratar om att det inte ska vara möjligt att påverka skyddssystem så att de slutar fungera enligt riskanalysens antaganden blir det här väldigt viktigt att skydda på ett bra sätt.

Mänsklig hand och en robothand

Just samarbetet mellan människa och autonom maskin lyfter de i ergonomiavsnittet, där det speciellt trycks på en bra två-vägskommunikation. Maskinen ska kommunicera sina avsikter och reagera på ett bra sätt när den får order.

Det är som sagt långt ifrån några detaljerade krav som vi får. Det är inte helt klart för mig hur det här kommer omsättas i praktiska åtgärder och vad som kommer bli något slags hygien-nivå för att uppnå CE-märkning. Om någon av mina läsare vet mer om det här så får ni väldigt gärna höra av er!

Den här artikeln är ett utdrag från Mats Karlsson Landrés nyhetsbrev kring OT-säkerhet som du hittar här.

Vem är Mats Karlsson Landré?

Mats Karlsson-Landré

Jag är till vardags säkerhetsrådgivare på Atea i Västerås. Det innebär att jag stöttar våra kunder kring alla former av säkerhetsutmaningar, exempelvis informationssäkerhet, IT-säkerhet, OT-säkerhet, fysiskt skydd, säkerhetsskydd och personalsäkerhet. 

Området OT-säkerhet har ett speciellt fokus där jag också ger ut ett nyhetsbrev på www.ot-säkerhet.se. OT står för Operational Technology vilket är ett syskon till IT, Information Technology. Med IT använder man teknik för att hantera information. Inom OT använder man liknande teknik men för "Operations", alltså att få fysiska saker under kontroll. Det kan exempelvis vara att styra maskiner i en fabrik, elproduktionen i ett kraftverk eller kemiska processer i ett raffinaderi. Inom IT är fokus ofta på att skydda hemligheter men inom OT blir det oftast viktigast att hålla en funktion tillgänglig och korrekt. Det innebär att säkerhetsarbetet behöver se väldigt annorlunda ut.

Du är välkommen att kontakta mig på mats.karlsson-landre@atea.se.