2019-05-27

The future of work is now - Intryck från Citrix Synergy

Citrix öppnar sin keynote med en otroligt pamping entré. Världsbilden visualiseras med 3d-grafiska animeringar där människor, data, applikationer svävar i den digitala rymden med stort fokus på säkerhet och användarupplevelse.

David Henshall, President and cheif executive officer tackar alla som har vart delaktiga i Citrix framgång under året, speciellt kunderna. 

Idag är halva jordens befolkning är anslutna  till Internet med 65 miljarder olika enheter. Man pratar om "yottabyte-eran" där machine learning och AI, och även på sikt quantum computing, kommer att vara nödvändig för att dra nytta av all information.  Detta har lett till att Citrix Produktutveckling har aldrig vart snabbare än den är idag.

De företag som inte kan anpassa sig till den värld vi lever i nu kommer får de svårt.

Man har redan idag svårt att rekrytera rätt folk med rätt kompetens till företagen i kombination känner sig missnöjda med sin digitala arbetsmiljö. Man har inte rätt verktyg för att göra sitt jobb på ett effektivt sätt och på användarens premisser.  De leder i sin tur till oengagerade anställda som inte är produktiva och som i sin tur kostar globalt företagen hissnande 7 biljoner dollar per år! 

Citrix svar på detta mönster bygger på tre hörnstenar

 1. Experience

  Det är idag allt för mycket hoppande fram och tillbaka mellan olika system. Användare blir i snitt avbrutna varannan minut av notifieringar, mail, samtal etc. Detta leder i sin tur till att de tar 20 min att hitta tillbaka till vad man gjorde.

  Nu introduceras Citrix Workspace Intelligent Experience som med hjälp av microappar direkt i Citrix Workspace App är kopplade till användarens olika system och likt ett facebook-flöde visar vad användaren behöver "ta action" på ex attestera en faktura eller dela nyhetsflöde i Teams.

  Man har även lagt till en digital assistent där man i klartext kan skriva frågor som ex. "hur många semesterdagar har jag kvar?" och så kommer en rapport från HR-systemet. Otroligt snyggt! Det här är exempel på saker som får användarens vardag att bli mer enkel och effektiv samtidigt som det bidrar till större engagemang då man kan fokusera på de man verkligen ska göra.

  Till detta har Citrix Analytics for Performance med machine learning introduceras för att mäta användarupplevelsen. Upplevelsen klassificeras baserat på mättal från exempelvis inloggningstider, nätverkslatens mm.

  Hela tanken med Citrix Workspace är att det ska vara din primära arbetsyta och därför har man nu även möjlighet att starta lokalt installerade applikationer direkt i din Workspace!

 2. Security 

  Istället för att sätta käppar i hjulet för användaren vilket man historiskt gjort genom nedlåsningar i it-miljön så vill man nu göra de lättare för användaren göra rätt från början vilken minska risken att göra något som inte är säkert, ex skugg-it eller hantera information och data på fel sätt.

  Säkerheten bygger på dessa fyra frågeställningar
  - What - Med vad och till vad försöker man ansluta
  - Who - Vem är det som ansluter?
  - How - Hur ansluter man?
  - Why - Varför vill man ha access?

  Utifrån dessa frågor skapas en riskanalys som sedan används för att vidta åtgärder med hjälp av Citrix Analytics. Tidigare har detta bara funnits i USA men finns nu även för Asien och Europa. Det kommer också integration med Microsoft Security Graph, Splunk och PingIdentity.

  För att ytterligare säkra upp och minska risken att användare gör fel införs nu en möjlighet att förhindra skärmdumpar och loggning av tangentbordstryckningar.

 3. Choice 

  Citrix har sedan tidigare ett långtgående partnerskap med Microsoft. Brad Andersson på Microsoft berättade om hur samarbetet sett ut under året och vilka nyheter som är nytt för i år.

  Citrix Managed Desktop i Azure introduceras där man från Citrix Cloud kan bygga Windows desktops direkt i Azure. Detta är Citrix första DaaS-tjänst som även Citrix Service Providers kan nyttja.

  Förra året klev även Amazon och Google ombord och nu utökas partnerskapen med Google ytterligare. Google menar att de är de ska va den enklaste Cloud partnern på marknaden men också den säkraste. Nyheter i år är Machine Creation Services, Citrix ADC HA samt stöd för G Suite-integration i Workspace.

  Vill man så kan man nu också logga in i Citrix Workspace med Google Identity.

Andra nyheter för i år är: 

 • HDX Optimization för MS Teams
 • Office 365 optimization with SD-Wan
 • Citrix -SD-WAN for Citrix Mangend Desktop and Windows Virtual Desktops
 • Citrix support for Intune Devices complicane APIs
 • Citrix CVAD for vmware cloud
 • Citrix ADC BLX - Appliance man kan installera på i princip vilken HW som helst
 • Utökande möjligheter för multifaktorsautentisering 

Vi avslutar med dessa ord och ser med spänning fram emot morgondagens agenda där bl.a. Madeleine Albright står som talare.

Jesper Henningsson och Andreas Johansson