2017-09-17

Fyra ”varför” du bör se över din licenshantering

Jag träffar dagligen kunder som känner oro när man pratar om Software Asset Management eller som på svenska brukar kallas Licenshantering.

Gästbloggare

Jag anser att enda lösningen för att känna lugnet inom detta område är att skapa kontroll över sitt licensinnehav. Jag har fyra tips på varför du bör se över var på skalan du befinner dig. Genom mer kontroll:

  1. Optimerar du kontrollen inför förhandlingar med tillverkare eftersom ni vet vad ni har och vad ni använder
  2. Identifierar du risker med programvaror som inte är godkända och som inte har säkerhetsuppdateringar
  3. Optimerar och effektivisera du dina program så att du vet vad du har, vad som används och vad du kommer att behöva
  4. Ökar du den centrala kontrollen så att ni kan införa effektiva rutiner

En licenspartner med specialister på området kan hjälpa dig att skapa trygghet inom licenshantering och se var på kontrollskalan du befinner dig samt ger råd hur du når nästa nivå. Det är inte komplicerat, jag lovar.

 

Daniel Norlén
tel. 08-477 49 59
E-post
daniel.norlen@atea.se