2017-10-23

Alla förstår att det är viktigt med backuphantering - men det finns viktiga detaljer som inte alla tänker på

Antalet attacker med Ransomware ökar, vilket gör det allt viktigare med en fungerande backuphantering inom organisationer.

Den senaste tiden har media uppmärksammat en rad incidenter där skadlig kod har tagit sig in och skadat organisationer. Förövarna blir alltmer sofistikerade och för många kunder har den senaste backupen varit det enda sättet att undgå att betala stora summor för att återfå sin data.

Skulle katastrofen vara framme räcker det dock inte med en backup. Organisationer måste på förhand ha bestämt sig för vilken RPO (recovery point objective) och RTO (recovery time objective) de ska ha, anpassade efter sin verksamhet.

RPO står för hur mycket data organisationen kan leva med att förlora och därmed hur ofta en backup ska tas. Detta skiljer sig naturligtvis markant mellan olika verksamheter. RTO står för hur snabbt organisationer vill kunna återläsa data och åter komma igång med verksamheten efter en attack. Dessutom är det viktigt att ha en rutin för att testa backuper så att man är säker på att de faktiskt går att återläsa om katastrofen är ett faktum.

I ett samhälle där data och system är av största vikt för att en organisation ska kunna fungera och ibland helt avgörande för kritiska samhällsfunktioner, är det naturligt att detta är en viktig fråga. Men man måste som sagt ha tänkt till före, för att verkligen kunna vara säker på att man har en backuphantering som är anpassad efter sin verksamhet. 

För att ha en fungerande backuphantering behövs bland annat:

  • Tydliga krav och en plan för exempelvis RPO, RTO och test av backuper
  • Resurser med spetskompetens
  • Licensadministration, drift och underhåll av backuplösningen
  • Utföra incident- och problemhantering
  • Säkerhetskopior utanför egna lokaler 

Detta är ofta mycket att hantera för en redan belastad it-avdelning. Som tur är har det hänt mycket inom området för backup, vilket ger oss större förutsättningar än någonsin att säkerhetskopiera data på ett smidigt sätt och möjlighet att titta på bättre licensmodeller för kostnadsreduktion.

Vill du veta mer, kontakta gärna mig.

Catherine Jäger Arvidsson
Licensspecialist IBM
catherine.jager-arvidsson@atea.se