2020-03-30

”If you could turn back time” – kanske är det möjligt?

”If you could turn back time” är normalt något du bara kan drömma om. Speciellt när situationen som varit grunden till ditt beslut inte är verklighet mer, en förändring du inte hade kunnat förutse. Så är det just nu för många. Vem hade kunnat förutse de utmaningar som världsekonomin nu står inför när regioner, länder och hela kontinenter nästan helt stängs ned?

Jens Sjöberg-Madsen
Jens Sjöberg-Madsen
Nationell Affärsenhetschef

Likviditeten blir viktig, och att binda kapital och betala i förskott för den utrustning som ska användas de kommande 2-4 åren kanske inte är det bästa sättet att använda den likviditet som du har just nu. Har ni tagit beslut om utrustningsinköp och beslutat att direktbetala, eller har ni kanske redan lagt en beställning på utrustning som ska levereras inom de närmaste månaderna?

Så kan du vrida tillbaka tiden

Nu finns möjligheten att vrida tillbaka tiden och få en betalplan, där betalningarna blir anpassade till den tid som utrustningen ska nyttjas. Det framtida värdet av utrustningen kan räknas bort i betalplanen om den återlämnas till Atea vid avtalsslut, genom ett hållbart it-återtag. Detta minskar era kostnader ytterligare och gör att ni endast betalar för tiden era enheter nyttjas. Ni får även ta del av en klimatrapport som visar hur stor andel av er it som återanvänts eller återvunnits.

På Atea arbetar tio specialister inom IT-ekonomi som är redo att hjälpa er att vrida tillbaka tiden. Hör av dig till mig eller någon av mina kollegor för att få hjälp med nästa steg.

IT-ekonomi och hållbar livscykelhantering

Lång erfarenhet och specialistkunskap inom finansiering – det är något som vi på Atea är mycket stolta över. Hitta en lösning för it-ekonomi som passar din verksamhet.

Läs mer om IT-ekonomi