2016-11-23

Hur viktig är du - egentligen?

För många är det redan en självklarhet att använda Delve, profilsidan i Office 365. Men för andra som knappt har börjat med OneDrive for Business är poängen med Delve fortfarande relativt okänd.

Det gamla sättet att hålla koll på medarbetarens kompetens och erfarenhet har vanligtvis varit i någon sorts ”kompetensdatabas”. Ibland i en mer avancerad databasbaserad lösning, ibland så enkel som en Excel-fil på en gemensam filserver eller enklare intranätlösning. Trots att dessa verktyg har funnits och att medarbetare givits ansvar att hålla dem uppdaterade så har de flesta HR-avdelningar fortfarande inte lyckats med få användare att löpande uppdatera sina profiler.

Sen kom LinkedIn, och plötsligt har alla professionella personer en uppdaterad och utförlig profilsida med allt från teknisk kompetens, projekterfarenhet, certifieringar, intresse och mer.

Din profil internt i din organisation är lika viktig som din personliga, privata profil mot omvärlden, om inte viktigare. Utan uppdaterade profiler är det lätt att man går miste om att känna till sina kollegors kunskap och erfarenhet. Risken finns att man tackar nej och tappar affärer på grund av att man inte vet vad organisationen kan. Din profilinformation blir allt viktigare och en gammal kompetensdatabaslösning är inte längre relevant.

Allt är sammankopplat, särskilt du

Idag lever vi i ett digitalt samhälle där allting är sammankopplat. Detta är särskilt sant för organisationer som använder Office 365 och de olika applikationerna där. Ens profilsida i Delve blir kopplat till profilkort som dyker upp i dokument, SharePoint-siter, Grupper, Teams och mer. All information om dig och din kompetens är sökbar för alla i din organisation. Ökad tillgänglighet till den information ger tydliga fördelar. Visste du om att med rätt konfiguration är det möjligt att söka på nyckelord om kompetens i Delve profilsidor direkt från Skype For Business klienten? Tänk på det nästa gång du sitter i ett Skypesamtal eller videomöte och någon fråga om du känner någon med en viss kunskap. Utan att behöver öppna webbläsaren för att vända sig till intranätet kan man få svaret direkt precis där man är, man kan till och med kunna koppla in denna person direkt in i mötet.

Ta tillfälligt i akt och uppdatera din profil. Berätta för dina kollegor vad du kan och vilka projekt du har varit med om. Vara stolt över dina kompetenser och bidra till en ökad kunskapsfördelning inom din organisation!