2019-05-13

Journey to the hybrid cloud – it starts with the platform

Lite annorlunda inledning på ett event. Ingen Keynote? Men varför skall allt vara som vanligt när det är Red Hat som håller i trådarna?

Urban Järved
Urban Järved Concept Manager

Keynoten kom sist på första kvällen med lansering av Red Hat 8 Enterprise Edition. Väl värt att vänta på. 10 års utveckling, av miljontals utvecklare världen över har lett till en mycket mogen produkt för Enterprise bruk.

Överskriften skulle också kunna vara förändring. Det andas verkligen nytänkande, utan för boxen tänkande, nya och högt ställda mål för vad man vill uppnå. Jag tror inte jag varit på ett event så fullt av kunder som vittnar om fantastiska projekt, enorma tidsvinster – i ren verksamhetsnytta. Endast en kund sticker ut och snackar om IOPS och prestanda, och det är då Lawrence Livermore Nationa Labs. Förklarligt nog då dom pysslar med HPC. Innehar idag världens näst snabbaste high performance cluster. Givetvis så snurrar detta system på Red Hat.

Se bland annat gärna vad Lockheed Martin lyckats med i sina projekt.

Men som sagt den genomgripande temat är fantastiska berättelser om hur man genom förändring av kultur lyckats att nå helt nya resultat. Både rent finansiella resultat, Deutsche Bank, DBS Bank, Emira-tes NBD m. fl. Men även för mänskligheten fantastiskt framåtskridande, Boston Children Hospital, HCA Health care.

För mer information se exempelvis:

Vad är det då som hänt/händer just nu?

Min tolkning är att vi människor börjar använda tekniken till just det, det var avsett till.

Se Wikipedias beskrivning av ordet teknik: ” Det finns många olika definitioner av "teknik". Marshall McLuhan menar att teknik är en förlängning av biologiska, evolutionärt framväxta funktioner hos människan, både materiellt och kommunikationsmässigt”

Som ett bevis på det sistnämnda, kommunikation. 

Här visar Optus hur man i realtid får sina telefonmöten överförda till text, samt om det behövs översatta till fler språk.

Även ett svenskt glädjeämne i form av PerciptiLabs fanns med på torsdagens Keynotes. Visare hur man med deras programvara kan ta hjälp av AI utan att ha data scientist inhouse. Lite av drag and drop AI learning. Finns också med på filmen på ovanstående länk.

Men mest av allt, titta igenom filmen fram till att Boston Children´s Hospital kommer! Mer korrekta analyser av anomalier i den mänskliga hjärnan, undviker mycket mänskligt lidande. Ger snabbare och bättre vård där det behövs.

Vi verkar stå vid en evolutionär utvecklingsstege just nu. Potentialen är enorm, mätt i värden vi människor förstår. Effektivitet, besparingar av viktiga resurser (oftast tid och människor), analys av in-formation, återanvändande av den analyserade information för att komma närmare våra kunder, lära oss se mönster i realtid istället för efter flera års studier etc.

Givetvis är inte Red Hat den enda leverantör i världen som kan leverera tjänster och produkter för denna förändring. Men dom har visat att Open(source) är ett framgångsrecept. Ingen av dom stora aktörerna inom IT och software kan idag uppvisa samma enorma resurser som OpenSource communityn bidrar med till utveckling, som Red Hat har lyckats påvisa. Ett tydligt tecken på detta är väl den investering som IBM för ett halvår sedan gjorde då man offentlig gjorde sin vilja att köpa Red Hat för ca 1/3 av sitt eget marknadsvärde, ca hissnande $ 34 miljarder.

Givetvis så innehåller och RedHat Summit 2019 massvis med Break out sessions gällande ren teknik och labbmoment gällande det samma. Så misstag er inte. Det är massivt med teknisk innovation, kodning och systemintegration på agendan. MEN i Keynotes och i kundernas redovisning så ligger nyttan av tekniken i första rummet. Det är essensen av RedHat Summit 2019.

Nyheter

Först och främst, efter två års arbete. Ny logga! Framarbetad under stor vedermöda. Borta är ”mysterio guy”. Många anställda inom Red Hat måste nu uppsöka sin lokala tatuerare, igen, för lite korrigeringar.

Red Hat och IBM på Red Hat Summit 2019

Red Hat och IBM

Givetvis var även framtiden med IBM ett stort ämne. På första kvällens Keynote så fick vi höra och se Jim Whitehurst och Ginni Rometty prata om sin framtid tillsammans. Ett tydligt meddelande ville framföras och framfördes. IBM har inte förvärvat Red Hat för att införa sin kultur på Red Hat, man vill att Red Hats kultur skall ”rubba” av sig på IBM.

Red Hat och Microsoft på Red Hat Summit 2019

Red Hat och Microsoft

Inledningsdagen innehöll ytterligare en (för några år sedan) otrolig blandning på scenen. Satya Nadella intog scenen tillsammans med Jim Whitehurst. OpenShift på Azure var en av nyheterna. True Hybrid Cloud.