2023-02-13

Klimataction i fokus på årets Atea Sustainability Forum: ”Målsättningar räcker inte”

Ambitiösa klimatmål för framtiden är inte nog – vi behöver se konkreta handlingar, enligt nordiska it-köpare som sätter ansvarsfrågan i fokus på årets Atea Sustainability Forum den 21 mars: – Dags att ’walk the walk’, menar Maria Faergemann Eg, Sustainability Lead på Nordea Group Procurement i Köpenhamn.

Atea Sustainability Forum 2023

Maria Faergemann Eg ingår i Atea Sustainability Focus Advisory Board, den grupp av ledande it-köpare i Norden och som står bakom den rapport som presenteras på eventet den 21 mars. Det som står i fokus både i rapporten och på eventet är – klimatansvar.

Att just ansvarsfrågan lyfts i år handlar om att tiden rinner iväg. It-sektorn behöver minska sina utsläpp med 45 procent fram till 2030 (jämfört med 2020).

– Jag vågar påstå att de flesta av oss som jobbar med hållbarhet upplever någon form av "commitment fatigue". Nu vill vi se faktiska framsteg. Om du säger att du ska halvera utsläppen till 2030, var då transparent med vilka åtgärder du har planerat, redovisa hur det går och var öppen med utmaningar du möter på vägen, säger Maria Faergemann Eg.

– Det är dags att inte bara 'talk the talk', utan i stället ’walk the walk’ för att minska utsläppen.

Konkreta rekommendationer för att ’walk the walk’

Maria och hennes kolleger i ASF Advisory Board har i årets rapport sammanställt en mängd konkreta rekommendationer i hur både it-bransch och it-köpare kan ”walk the talk” på ett tydligare sätt. Dessa rekommendationer – och mycket mer – kommer att diskuteras i både presentationer, paneldiskussioner och rundabordssamtal på Atea Sustainability Forum. Camilla Cederquist är projektledare för eventet och säger:

– De flesta är överens om vad som behöver göras när det gäller utsläppen, och riskerna med att inte göra det. Men vi ser inte riktigt de konkreta resultaten. Det är därför angeläget att fokusera ansvarsfrågan i år.

– Vad måste varje aktör göra? Vad kan vi göra tillsammans? Det är sådana frågor vi kommer att gå till botten med, säger Camilla.

”Klimatansvaret kommer att lyftas upp mycket mer framöver. Så antingen agerar man reaktivt på det, eller så är man smart och fångar de möjligheter som dessa förändringar innebär.”

”Eventet har en fantastisk vibe”

ASF är utan tvivel årets kraftfullaste event för it-chefer, inköpare, upphandlingsansvariga och hållbarhetschefer som vill ligga framkant och vara med och driva utvecklingen.

Maria Faergemann Eg har deltagit varje år sedan hon blev del av ASF Advisory Board 2018:

Maria Faegerman Nordea

Maria Faergemann Eg, Sustainability Lead på Nordea Group Procurement.

– På eventet känner man verkligen att man är del av något större. Eventet har en fantastisk vibe. Det är fullt med människor som vill göra skillnad, och som faktiskt gör skillnad – tillsammans. Det är även en otrolig möjlighet att träffa människor som du inte annars skulle höra av dig till, och lära av varandra.

Något som gör eventet så unikt är att alla aktörerna samlas runt bordet för att diskutera utmaningarna och hitta konstruktiva lösningar tillsammans; från världens största tillverkare och Responsible Business Alliance (RBA) som samlar hela den globala it-industrin, till inköpare och it-chefer i både den privata och offentliga sektorn.

För dig som har viljan att driva utvecklingen framåt

Att delta på ASF-eventet i mars kräver inga särskilda förhandskunskaper, säger Maria Faergemann Eg. Bara en vilja att vara delaktig i att driva utvecklingen framåt.

– I och med att eventet samlar människor från olika kunskapsområden, så är det ett tillfälle att bryta sig fri från den ekokammare vi annars tenderar att befinna oss i. Det är en plattform för att se bortom dessa silos. Samtidigt som du får en inblick i hur världens största varumärken jobbar, säger Maria.

Camilla fortsätter:

– Klimatansvaret kommer att lyftas upp mycket mer framöver. Så antingen agerar man reaktivt på det, eller så är man smart och fångar de möjligheter som dessa förändringar innebär.

Många perspektiv och en djupare förståelse

Rebecka Carlsson

Jan Eliasson, F.d. vice generalsekreterare i FN och årets inspirationstalare på Atea Sustainability Focus.

En lång rad föreläsare ställer sig på scenerna i de olika nordiska huvudstäderna under Atea Sustainability Forum för att ge inblickar, perspektiv och djupare förståelse kring hur vi kan minska utsläppen från it.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att höra hur de ledande it-bolagen ser på, och tar sig an, klimatansvaret. Och förstås, vår inspirationstalare toppdiplomaten Jan Eliasson. Alla som har hört honom tala verkar vara helt lyriska, så jag har höga förväntningar, säger Camilla.