2023-11-13

Klimat, konflikter och samarbete - vad står it-branschen inför? Del 2 av 3

Geopolitiska maktskiften inom den gröna omställningen, Rysslands krig mot Ukraina och den strategiska rivaliteten mellan USA och Kina utgör bara några av de dramatiska händelser som stärkt gamla partnerskap samtidigt som det skapat nya sprickor i den globala sammanhållningen.

Taru Suojaranta
Stakeholder Engagement Lead
Taru och Chiara - RBA 2023

Geopolitiken kom in i ett flertal diskussioner under Responsible Business Alliances (RBA) årliga konferens i oktober, där både Ateas hållbarhetsdirektör Chiara Selvetti och jag deltog. I del två av min bloggserie kommer jag dyka ner i några tydliga globala utvecklingar som avspeglas inom it-branschen.  

Keep your friends closer and enemies even further away

Förutom att svamla om nearshoring eller reshoring har begreppet friendshoring också fångat intresset hos olika industriaktörer. I en tid då globala maktspel, nya platser för att bryta ut råvaror och tillverka produkter samt tekniska framsteg skapar en symfoni av omställningar, är företagsledare villiga att knyta starkare band med partners i länder som delar liknande ekonomiska och politiska visioner. Målet? Att framtidssäkra sina värdekedjor mot ett virrvarr av nya lagar och moraliska snedsteg i offentlighetens ögon, samt mot potentiella hinder i leveranskedjan som kan uppstå på grund av handelskrig. Under det här året när krig och konflikter återfinns över hela världen behöver företag visa hur de lever upp till sin värdegrund både när de sköter sina affärer och sina leverantörskedjor.

Del ett bloggserien hittar du här.

Utöver pågående fruktansvärda konflikter behöver företag även aktivt följa eventuella maktskiften. Flera länder med stor påverkan inom it-leverantörskedjan, så som Demokratiska republiken Kongo, Rwanda och Taiwan, går snart mot val. Även resultatet i det amerikanska presidentvalet nästa år kan komma att påverka it-branschen när det gäller till exempel innovationsstöd och klimatpolitiska ramverk i USA.

Rättvis klimatomställning

Ett annat hett diskussionsämne är begreppet just transition (rättvis klimatomställning), vilket i praktiken handlar om att utföra den gröna omställningen på ett sätt som inte går utöver mänskliga eller ekonomiska rättigheter för specifika sociala grupper. Detta var en tongivande diskussion under RBA:s konferens, där vi fick ta del av insikter från akademiker, ideella organisationer och myndighetsrepresentanter om hur företag bör navigera i denna snåriga terräng så det skapar en positiv utveckling för både klimat, miljö och människor.

Även om de kommande lagstiftningarna troligtvis medför positiva effekter runtom i världen när det gäller arbetsförhållanden samt klimat- och miljöskydd behöver vi även vara medvetna om eventuella oförutsedda konsekvenser. Tänk bara på mängden viktiga mineraler som krävs för att producera batterier, solpaneler och andra gröna tekniklösningar. Efterfrågan på litium, för att nämna ett exempel, förväntas skjuta i höjden med över 40 gånger fram till 2040 jämfört med nuvarande nivåer*. Trots att det finns ett stort fokus på att utveckla teknologi för att återvinna mineraler kommer vi se en ökning av befintliga gruvor i länder där gruvarbetares arbetsförhållanden redan nu är hemska, eller till exempel i länder där mineralresurser finns i nationalparker eller i områden där ursprungsbefolkning lever.

Dags att sluta plocka russin ur kakan  

I en tid då de globala maktstrukturerna formas om och nya gap växer fram, är många av de negativa konsekvenser som påverkar elektronikindustrin fortfarande världsomfattande. För att klara av stora omställningar, så som att bromsa klimatförändringen, sätta gemensamma etiska regler för AI och hindra utnyttjandet av migrantarbetare behövs samarbete som inte bara är mellanstatligt utan även mellan de största företagen, investerare och ideella organisationer som har en global närvaro.

Vi befinner oss i en tid där mixen av ny teknik och lagstiftningar omkullkastar föråldrade tankesätt som fortfarande existerar i både samhället och industrin. Tiden då man kunde separera klimatfrågan från mänskliga rättigheter eller fokusera på nationella risker istället för globala är förbi, och därför behöver också industrin anpassa sig. Det är viktigare än någonsin att företag integrerar hållbarhet och värdegrund in i sin verksamhet och inte plockar russinen ur kakan i sina affärsbeslut. Stora förändringar skapar risker men också stora möjligheter. För att lyckas behöver industrin lyssna och samarbeta med olika intressenter, från den enskilda arbetaren till den högsta politikern.

* https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/mineral-requirements-for-clean-energy-transitions

Vill du veta mer?
Taru Suojaranta, Stakeholder Engagement Lead
Skicka e-post