2023-06-19

Cirkulär it i fokus på årets Atea Bootcamp

Årets upplaga av Atea Bootcamp inleddes med en medlemsträff för 100 %-klubben för att kickstarta dagarna med fokus på cirkulär it. Medlemsorganisationer som deltog på Atea Bootcamp fick möjlighet att mingla, dela erfarenheter och kloka tankar med likasinnade under ett par timmar med bästa inramning på Hotel Tylösand.

Stefan Ljung
Specialist Hållbar It

På träffen deltog cirka 50 personer från många olika branscher men alla med samma stora engagemang och utmaningar. Det blev en förmiddag med livliga diskussioner och högt i tak, det var tydligt att alla hade ett genuint och stort engagemang i frågan och dessutom att alla agerade för att göra skillnad i hantering av sin it-utrustning.   

Träffen bestod till stor del av gruppdiskussioner och en av frågorna som avhandlades var:

"Är hållbar it en lyx som vi kan unna oss när det är goda tider, men som får stå tillbaka i tuffare tider?" 

Flera deltagare menade att det tidigare faktiskt varit lättare att driva denna typ av frågor i tuffare ekonomiska tider då man får större förståelse i verksamheten för komplexiteten. Dessutom finns det oftast ingen motsättning mellan hållbarhet och ekonomi utan det handlar om att göra kloka och medvetna val där man beaktar både hållbarhet och ekonomi. Det som är en hållbar lösning ger då även, i de allra flesta fall, ett gott ekonomiskt utfall.  

 Överlag under Atea Bootcamp var hållbarhet ett ämne som återkom i de allra flesta passen och det var påtagligt att alla känner att vi måste hantera och agera här och nu. Både i hur vi hanterar den utrustning vi tar i anspråk och vad som händer med den när vi själva inte längre använder den. 

Under sin inledning på scenen i kongresshallen, framför 700 personer, lyfte och hyllade Ateas vd, Linus Wallin, de organisationer som var med på medlemsträffen men ställde även frågan, vart var ni andra? Vi har över 400 medlemsorganisationer i 100 %-klubben och på allas agendor ligger frågan om hållbarhet och cirkulär it i strategin framåt. Visst borde vi varit fler som samlades för att lyfta och diskutera frågan?

Den frågan fick nog många på plats att tänka till. Det var många organisationer och personer som kände att de borde medverkat och flera tog kontakt med mig och mina kollegor under dagarna för att påbörja diskussionen kring hur de och deras organisation kan komma igång och göra mer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Även många av våra leverantörers korta ’Pep-talks’ belyste hållbarhet. På bl.a. HP’s pass kring hur vi bör tänka när vi göra våra upphandlingar. De berättade om vikten av att ställa relevanta krav som leder till hållbar utveckling. Det är många verksamheter som känner att de kan och måste göra mer och här kan vi på Atea vara behjälpliga med vår egen Kravguide.   

Keynote-passet med Vattenfalls Annika Ramsköld lyfte fram vikten av branschsamverkan för att verkligen driva förändring för ökad hållbarhet. Hon lyfte fram vårt AS Forum och även Leadership for Change som viktiga och goda exempel på hur man tillsammans lyckas driva förändring!    

Det är helt klart så att allt fler organisationer börjar walk the talk nu!  

Låt oss gemensamt skapa förutsättningarna för en hållbar hantering av it-utrustning. 

Kontakta gärna mig eller någon av mina kollegor för att samtala om hur just ni kan komma igång! 

Stefan Ljung
Specialist Hållbar it

 

Återbruk och IoT på verksamheternas hållbarhetsagenda

Återbruk av äldre it, energieffektivisering i datacentret, och nya hållbarhetskrav på leverantörer. Det är några lösningar som lyfts när Voister tar tempen på svenska it-ledare inför en hållbarhetsträff under Atea Bootcamp.

Läs artikeln