2021-10-08

VMworld 2021 – Spaningar för den digitala arbetsplatsen

VMware:s årliga konferens har precis gått av stapeln på distans för andra året i rad. Jag tror att alla förstår att distansarbete är här för att stanna, om än i en mer flexibel form än vad vi är vana vid de senaste 1,5 åren som varit.

Lukas Nord
Seniorkonsult

I och med den nya verklighet vi lever i med distansarbete uppkommer utmaningar i att upprätthålla adekvat säkerhet samtidigt som användarupplevelsen är så bra att användarna blir glada. Oftast så ses säkerhet och användarupplevelse som motsatser till varandra. Men enligt det som presenterades på VMworld 2021 trycker VMware på att deras tekniska lösningar kan göra det möjligt att säkerhet och användarupplevelse knyts ihop med varandra. VMware Anywhere Workspace samlar VMware Carbon Black, VMware Workspace One och VMware SASE under ett och samma paraply. Det värde som Anywhere Workspace skapar är nöjda medarbetare, reducerade kostnader och en effektivare säkerhet.

De olika komponenterna i Anywhere Workspace

Annonseringar kopplat till Anywhere Workspace

Genom att definiera en Zero Trust Security strategi är det ganska enkelt att inse att Workspace One kommer ha en avgörande roll för att kunna leverera flera ingående värden som behövs för att på ett intelligent sätt kunna avgöra om och hur den efterfrågade applikationen ska kommas åt. Till exempel så annonserades förbättringar i Workspace One Tunnel kring återkommande åtkomstkontroller i pågående sessioner . När förändringar sker på enheterna kan åtkomst blockeras eller tillåtas. Det tillsammans med ett nytt ramverk för efterlevnadskontroller, som implementeras i Intelligent Hub, kommer beslut kopplat till Zero Trust kunna tas i realtid.

Kopplat till Workspace One UEM annonserades att Freestyle Orchestrator blir publikt tillgängligt inom kort, vilket kommer möjliggöra händelsestyrda flöden för till exempel säkerhetsinställningar och applikationsinstallationer. Workspace One UEM kommer även få utökat stöd för Linux plattformen på de vanligaste distributionerna.

Freestyle Orchestrator

Med Workspace One Access, Hub Services och intelligent hub skapas en homogen appkatalog där användarna känner igen sig och får tillgång till de företagsresurser som används i arbetet. Genom dessa komponenter kommer organisationer kunna samla in data på hur användarnas upplevelse är och baserat på insamlade data kunna vidta åtgärder.

En annan intressant annonsering är det partnerskap mellan VMware och Intel som annonserades där det kommer bli möjligt att hantera enheter via Intel vPro® oberoende av operativsystemet direkt ifrån Workspace One UEM.

Många organisationer använder alltså redan idag en eller flera delar av Anywhere Workspace och kan enkelt utöka funktionalitet för att leverera en mer användarvänlig, automatiserad och säkrare arbetsplats till sina medarbetare.

Användarupplevelse och säkerhet är två otroligt komplexa områden, som lätt kan bli övermäktiga i sin helhet. För att inte fastna i de ovannämnda utmaningarna är det viktigt att, om ni inte redan gjort det, påbörja ert kontinuerliga strategiarbete kopplat till Anywhere Workspace, där de största smärtorna och lägst hängande frukterna åtgärdas först.